Besparingen op gebruik van grond- en leidingwater

In de periode 1990-2009 is het gebruik van leidingwater door huishoudens in Nederland vrijwel onveranderd gebleven, ondanks de groei van de bevolking. Door besparingsmaatregelen daalde het gebruik van leidingwater per persoon met gemiddeld 0,5 procent per jaar. Het bedrijfsleven bespaarde in dezelfde periode gemiddeld 1 procent leidingwater per jaar.

Gebruik leidingwater per persoon daalt verder

Huishoudens zijn goed voor 66 procent van het gebruik van leidingwater in Nederland. Sinds 1990 gebruiken huishoudens bijna 1 procent meer leidingwater, terwijl de bevolking met 11 procent is gegroeid. Door besparingsmaatregelen daalde het huishoudelijke gebruik per persoon van 131 liter (1990) naar 119 liter per persoon per dag (2009), een daling van 0,5 procent per jaar.

Leidingwatergebruik huishoudens

Leidingwatergebruik huishoudens

Leidingwatergebruik bedrijven stabiliseert

Bedrijven bespaarden sinds 1990 gemiddeld 1 procent leidingwater per jaar, terwijl de productie, verdiensten en werkgelegenheid over het algemeen groeiden. Aan deze daling van het gebruik is sinds 2005 een einde gekomen. Opvallend was dat zelfs in 2009 het watergebruik niet daalde, ondanks de krimp van de economie.

Leidingwatergebruik bedrijven

Leidingwatergebruik bedrijven

Grondwateronttrekking daalt verder

De onttrekking van grondwater was in 2008 15 procent lager dan in 2003. De industrie en waterleidingbedrijven onttrokken in deze periode respectievelijk 18 procent en 5 procent minder grondwater. De waterleidingbedrijven onttrekken het meeste grondwater. In jaren met warme, droge zomers, zoals 2003 en 2006, wordt meer grondwater gebruikt in de landbouw. Ook andere sectoren laten dan een wat hoger grondwatergebruik zien.

Grondwatergebruik

Grondwatergebruik

Nederlandse economie steeds minder waterintensief

In 2003 werd in ons land 1,04 liter leidingwater gebruikt per verdiende euro. In recente jaren is per verdiende euro steeds minder leidingwater gebruikt. In 2008 was het watergebruik al gedaald naar 0,85 liter per euro toegevoegde waarde. Dat is een daling van 18 procent in vijf jaar. De basismetaalindustrie, veehouderij en aardolie-industrie gebruikten het meeste leidingwater per euro.

Leidingwatergebruik per euro

Leidingwatergebruik per euro

Cor Graveland en Kees Baas

Bronnen: