Investeringen in Nederland sinds 2008 sterk gekrompen

De laatste jaren zijn de investeringen in Nederland sterk achtergebleven. Dit heeft onder meer te maken met de sterk verminderde bouwproductie. Dit heeft het CBS vandaag bekend gemaakt. Wat echter ook speelt, is dat Nederlandse bedrijven via buitenlandse dochterondernemingen naar  verhouding veel meer investeren in het buitenland dan aan het begin van dit millennium.

Investeringen binnen Nederland sinds 2008 sterk gedaald

De investeringen zijn met bijna 20 procent gekrompen sinds het uitbreken van de crisis in 2008. Ter vergelijking: de totale omvang van de economie kromp in deze periode met 3 procent. Vooral de investeringen in de bouw, goed voor ongeveer de helft van het totaal, zijn de afgelopen jaren fors achteruitgegaan. Ook de investeringen in vervoermiddelen, machines en installaties liepen terug. Alleen de investeringen in ICT zijn de laatste vijf jaar nog toegenomen. De investeringen in onderzoek en ontwikkeling bleven gelijk.

Totale Investeringen, bedrijven en overheid, binnen Nederland

Totale Investeringen, bedrijven en overheid, binnen Nederland

Bedrijven investeren meer in het buitenland

Behalve door de recente crisis en de malaise in de bouw staan de binnenlandse investeringen ook onder druk door de toenemende globalisering. In Nederland gevestigde bedrijven investeren naar verhouding veel meer in het buitenland dan aan het begin van dit millennium. In 2005 overtroffen deze buitenlandse investeringen, die lopen via deelnemingen in buitenlandse dochters, zelfs die in Nederland. Wel vertonen de investeringen in het buitenland  heftige schommelingen en namen ze de laatste jaren  af. Bedrijven investeerden nauwelijks minder binnen Nederland. 

Bedrijfsinvesteringen

Bedrijfsinvesteringen

Bedrijven halen ook een deel van hun inkomsten die jaarlijks overblijven na aftrek van belastingen uit het buitenland, bijvoorbeeld via dochterondernemingen. Ook dit deel is de laatste tien jaar sterk gegroeid.

Ontvangsten uit buitenlandse deelnemingen versus totale besparingen

Ontvangsten uit buitenlandse deelnemingen versus totale besparingen

Mark de Haan en Hans Langenberg

Bron: ‘De dalende investeringsquote’, een hoofdstuk in De Nederlandse economie 2013