Bijstellingen Sectorrekeningen 2010-2012 ESA 1995

Toelichting bij de bijstellingen van de belangrijkste saldi uit de Sectorrekeningen in de jaren 2010 Definitief, 2011 Nader voorlopig en 2012 Voorlopig. Deze cijfers zijn berekend volgens de voorschriften van ESA 1995.