Bijstellingen Sectorrekeningen Jaren 2011-2013 ESA 2010

Toelichting bij de bijstellingen van de belangrijkste saldi uit de Sectorrekeningen in de jaren 2011 Definitief, 2012 Nader voorlopig en 2013 Voorlopig. Deze cijfers zijn gereviseerd volgens de nieuwste voorschriften (ESA 2010).