Zoekresultaten

19 resultaten voor keyword:aardgasbaten
19 resultaten voor keyword:aardgasbaten

2018: eerste handelstekort in aardgas

In 2018 was Nederland voor de eerste keer netto importeur van aardgas. De importwaarde van aardgas was bijna 12 miljard euro, 43 procent hoger dan in 2017.

Artikelen

Rijk komt ruim 19 miljard euro tekort in 2009

In 2009 bedroegen de rijksuitgaven 172,8 miljard euro, 13,5 miljard euro meer dan in 2008. De uitgaven voor sociale bescherming zijn met bijna 6 miljard euro het sterkst gestegen. Ook de uitgaven...

Artikelen

Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld 2e kwartaal 2022

Samenvattend rapport, methodebeschrijving en dashboard over de ontwikkelingen op de omliggende woningmarkt van het Groningenveld, voor de periode eerste kwartaal van 1995 tot en met het tweede...

Publicaties

Aardgasbaten overheid 1969-2021

Aardgasbaten overheid 1969-2021 in lopende prijzen en in prijzen 2021. Deze data zijn door het CBS verstrekt aan de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen.

Cijfers

De invloed van de aardgaswinning op de Nederlandse economie

Overzicht van de invloed van de aardgaswinning op de Nederlandse economie.

Artikelen

Lagere aardgasproductie drukt handelsoverschot

Aardgasproductie drukt handelsoverschot.

Artikelen

Tekort overheid 2014 met 2,3 procent gelijk aan jaar eerder

Het overheidstekort kwam in 2014 uit op 2,3 procent van het bbp. Het tekort zat vooral bij het Rijk en de sociale fondsen. Het tekort van gemeenten is sterk gedaald, van provincies sterk gestegen.

Artikelen

Aardgasbaten stuwen Rijksinkomsten in 2008

Het Rijk ontving in 2008 een recordbedrag van 14,8 miljard euro aan aardgasbaten. Dat was 5 miljard euro meer dan in 2007.

Artikelen

Aardgas voor bijna 80 procent op

Als de productie niet verandert, zullen de huidige aardgasreserves nog ruim 17 jaar meegaan.

Artikelen

Hogere belastingontvangsten en aardgasbaten zorgen voor overschot Rijk in 2005

De inkomsten van het Rijk stegen in 2005 tot ruim 133 miljard euro. Vooral de toegenomen belastingontvangsten en aardgasbaten zorgden voor hogere inkomsten. Het vorderingentekort is hierdoor...

Artikelen

De houdbaarheid van de overheidsfinanciën

Hoewel de Nederlandse overheidsschuld de laatste jaren sterk is opgelopen, namen de rentelasten alleen maar af. Ook in vergelijking met andere Europese landen betaalde de Nederlandse overheid...

Artikelen

Aardgasbaten op laagste niveau in ruim 40 jaar

De ontwikkeling van de aardgasbaten.

Artikelen

Aardgasbaten uit gaswinning bijna 417 miljard euro

Op 29 mei 1959 werd het grootste aardgasveld van Europa ontdekt bij Slochteren. Met deze vondst werd aardgas zeer belangrijk voor de Nederlandse energievoorziening.

Artikelen

Overheid profiteert van sterke stijging opbrengsten uit olie- en gaswinning

De winning van aardolie en aardgas in Nederland bracht in 2006 het hoogste bedrag op sinds 1990.

Artikelen

Waarde van olie- en gasreserve met 95 procent afgenomen sinds 2013

De waarde van de Nederlandse aardolie- en aardgasreserves is gedaald van 169 miljard euro in 2013 naar minder dan 8 miljard euro in 2019. Na 2013 is de gaswinning in Nederland meer dan gehalveerd.

Artikelen

Lager overheidstekort dankzij aardgas

De Nederlandse overheid krijgt jaarlijks inkomsten uit het verkopen van in Nederland gewonnen aardgas. In 2011 bedroegen deze aardgasbaten 12,4 miljard euro. Zonder deze inkomsten zou het...

Artikelen

Ondanks kredietcrisis overschot Rijk in 2008

De uitgaven van het Rijk stegen in 2008 met 7,9 miljard euro tot 158,8 miljard euro. De rijksinkomsten bedroegen 161,5 miljard euro, 7,9 miljard euro meer dan in 2007. Vooral de toegenomen...

Artikelen

De Nederlandse aardgaswinning

Aardgas werd onze belangrijkste energiebron, gaf een stevige impuls aan het bbp en voorzag de staat van vele miljarden aan inkomsten.

Artikelen