Niet-financiële balansen; nationale rekeningen

Niet-financiële balansen; nationale rekeningen

Type niet-financiële activa Sectoren Perioden Eindbalans (mln euro) Volume-index 2015=100 (2015 = 100)
Niet-financiële activa Totaal alle sectoren 2022* 5.322.450 106,6
Niet-financiële activa Niet-financiële vennootschappen 2022* 1.616.793 107,0
Niet-financiële activa Financiële instellingen 2022* 103.362 103,4
Niet-financiële activa Overheid 2022* 647.193 90,6
Niet-financiële activa Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2022* 2.955.106 110,9
Niet-financiële activa Huishoudens 2022* 2.953.549 110,9
Niet-financiële activa IZW's t.b.v. huishoudens 2022* 1.557 89,4
AN11 Vaste activa Totaal alle sectoren 2022* 2.789.430 110,4
AN11 Vaste activa Niet-financiële vennootschappen 2022* 1.052.880 108,2
AN11 Vaste activa Financiële instellingen 2022* 54.650 107,2
AN11 Vaste activa Overheid 2022* 521.695 104,4
AN11 Vaste activa Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2022* 1.160.209 115,7
AN11 Vaste activa Huishoudens 2022* 1.158.858 115,8
AN11 Vaste activa IZW's t.b.v. huishoudens 2022* 1.351 87,7
AN111 Woningen Totaal alle sectoren 2022* 1.231.710 111,8
AN111 Woningen Niet-financiële vennootschappen 2022* 209.933 102,2
AN111 Woningen Financiële instellingen 2022* 25.613 105,8
AN111 Woningen Overheid 2022* 4.362 105,9
AN111 Woningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2022* 991.802 114,3
AN111 Woningen Huishoudens 2022* 991.802 114,3
AN111 Woningen IZW's t.b.v. huishoudens 2022* 0 0,0
AN1121 Bedrijfsgebouwen Totaal alle sectoren 2022* 459.557 106,9
AN1121 Bedrijfsgebouwen Niet-financiële vennootschappen 2022* 250.150 108,9
AN1121 Bedrijfsgebouwen Financiële instellingen 2022* 9.488 86,8
AN1121 Bedrijfsgebouwen Overheid 2022* 100.368 95,2
AN1121 Bedrijfsgebouwen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2022* 99.551 118,5
AN1121 Bedrijfsgebouwen Huishoudens 2022* 98.887 118,6
AN1121 Bedrijfsgebouwen IZW's t.b.v. huishoudens 2022* 664 103,2
AN1122 Grond-, weg- en waterbouwkundig.. Totaal alle sectoren 2022* 507.860 109,0
AN1122 Grond-, weg- en waterbouwkundig.. Niet-financiële vennootschappen 2022* 154.222 116,1
AN1122 Grond-, weg- en waterbouwkundig.. Financiële instellingen 2022* 63 80,6
AN1122 Grond-, weg- en waterbouwkundig.. Overheid 2022* 346.913 105,6
AN1122 Grond-, weg- en waterbouwkundig.. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2022* 6.662 144,6
AN1122 Grond-, weg- en waterbouwkundig.. Huishoudens 2022* 6.516 146,4
AN1122 Grond-, weg- en waterbouwkundig.. IZW's t.b.v. huishoudens 2022* 147 94,2
AN1123 Overdrachtskosten op grond Totaal alle sectoren 2022* 29.516 178,9
AN1123 Overdrachtskosten op grond Niet-financiële vennootschappen 2022* 10.333 213,7
AN1123 Overdrachtskosten op grond Financiële instellingen 2022* 5.453 113,3
AN1123 Overdrachtskosten op grond Overheid 2022* 1.450 58,0
AN1123 Overdrachtskosten op grond Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2022* 12.279 261,6
AN1123 Overdrachtskosten op grond Huishoudens 2022* 12.278 261,7
AN1123 Overdrachtskosten op grond IZW's t.b.v. huishoudens 2022* 2 0,0
AN1131 Vervoermiddelen Totaal alle sectoren 2022* 88.828 123,7
AN1131 Vervoermiddelen Niet-financiële vennootschappen 2022* 76.426 125,7
AN1131 Vervoermiddelen Financiële instellingen 2022* 424 124,9
AN1131 Vervoermiddelen Overheid 2022* 3.581 95,9
AN1131 Vervoermiddelen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2022* 8.397 120,6
AN1131 Vervoermiddelen Huishoudens 2022* 8.351 120,9
AN1131 Vervoermiddelen IZW's t.b.v. huishoudens 2022* 47 84,6
AN1131A Personenauto's Totaal alle sectoren 2022* 32.190 111,9
AN1131A Personenauto's Niet-financiële vennootschappen 2022* 27.423 110,6
AN1131A Personenauto's Financiële instellingen 2022* 375 122,4
AN1131A Personenauto's Overheid 2022* 855 118,7
AN1131A Personenauto's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2022* 3.537 119,3
AN1131A Personenauto's Huishoudens 2022* 3.497 120,0
AN1131A Personenauto's IZW's t.b.v. huishoudens 2022* 39 84,1
AN1131B Overige wegvervoermiddelen Totaal alle sectoren 2022* 17.198 156,0
AN1131B Overige wegvervoermiddelen Niet-financiële vennootschappen 2022* 13.054 163,9
AN1131B Overige wegvervoermiddelen Financiële instellingen 2022* 49 147,0
AN1131B Overige wegvervoermiddelen Overheid 2022* 1.524 102,4
AN1131B Overige wegvervoermiddelen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2022* 2.572 167,3
AN1131B Overige wegvervoermiddelen Huishoudens 2022* 2.565 168,0
AN1131B Overige wegvervoermiddelen IZW's t.b.v. huishoudens 2022* 6 64,3
AN1131C Treinen en trams Totaal alle sectoren 2022* 9.873 116,6
AN1131C Treinen en trams Niet-financiële vennootschappen 2022* 9.697 114,6
AN1131C Treinen en trams Financiële instellingen 2022* 0 0,0
AN1131C Treinen en trams Overheid 2022* 176 0,0
AN1131C Treinen en trams Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2022* 0 0,0
AN1131C Treinen en trams Huishoudens 2022* 0 0,0
AN1131C Treinen en trams IZW's t.b.v. huishoudens 2022* 0 0,0
AN1131D Schepen Totaal alle sectoren 2022* 17.458 116,9
AN1131D Schepen Niet-financiële vennootschappen 2022* 14.720 124,2
AN1131D Schepen Financiële instellingen 2022* 0 0,0
AN1131D Schepen Overheid 2022* 513 69,9
AN1131D Schepen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2022* 2.225 94,7
AN1131D Schepen Huishoudens 2022* 2.224 94,6
AN1131D Schepen IZW's t.b.v. huishoudens 2022* 1 0,0
AN1131E Vliegtuigen Totaal alle sectoren 2022* 12.110 143,2
AN1131E Vliegtuigen Niet-financiële vennootschappen 2022* 11.532 152,4
AN1131E Vliegtuigen Financiële instellingen 2022* 0 0,0
AN1131E Vliegtuigen Overheid 2022* 514 64,5
AN1131E Vliegtuigen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2022* 64 68,8
AN1131E Vliegtuigen Huishoudens 2022* 64 68,8
AN1131E Vliegtuigen IZW's t.b.v. huishoudens 2022* 0 0,0
AN1132A Computers Totaal alle sectoren 2022* 15.252 115,8
AN1132A Computers Niet-financiële vennootschappen 2022* 8.868 105,7
AN1132A Computers Financiële instellingen 2022* 1.657 140,7
AN1132A Computers Overheid 2022* 3.405 138,3
AN1132A Computers Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2022* 1.322 115,5
AN1132A Computers Huishoudens 2022* 1.294 117,5
AN1132A Computers IZW's t.b.v. huishoudens 2022* 28 67,1
AN1132B Telecommunicatie apparatuur Totaal alle sectoren 2022* 2.120 104,8
AN1132B Telecommunicatie apparatuur Niet-financiële vennootschappen 2022* 1.445 106,8
AN1132B Telecommunicatie apparatuur Financiële instellingen 2022* 84 102,3
AN1132B Telecommunicatie apparatuur Overheid 2022* 375 97,6
AN1132B Telecommunicatie apparatuur Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2022* 215 105,2
AN1132B Telecommunicatie apparatuur Huishoudens 2022* 204 109,0
AN1132B Telecommunicatie apparatuur IZW's t.b.v. huishoudens 2022* 11 65,2
AN1139 Machines en installaties Totaal alle sectoren 2022* 234.719 105,8
AN1139 Machines en installaties Niet-financiële vennootschappen 2022* 195.822 102,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de balansen van niet-financiële activa. De balans geeft de marktwaarde van de niet-financiële activa. Ook worden de veranderingen in de waarde van de niet-financiële activa weergegeven. De veranderingen zijn bijvoorbeeld het gevolg van prijsveranderingen of van aan- en verkopen van niet-financiële activa.

De niet-financiële balansen maken deel uit van de jaarrekeningen van de nationale rekeningen. De balansen zijn uitgesplitst naar type van activa. Zij worden getoond voor de economie als geheel en voor de afzonderlijke sectoren in de Nederlandse economie.

Cijfers over de sectoren huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (IZW t.b.v. huishoudens) worden vanaf verslagjaar 2013 niet meer afzonderlijk gepubliceerd, maar alleen nog bij elkaar opgeteld. De reden voor deze samentelling is dat voor IZW t.b.v huishoudens voor recente verslagjaren geen betrouwbare schattingen voor de balansen beschikbaar zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
Het meest recente verslagjaar 2022 heeft de status voorlopig, het verslagjaar 2021 en voorgaande jaren hebben de status definitief.

Erratum 22 september 2023:
Er was een onvolkomenheid ontdekt in de verwerking van de fysieke aardgasreserves, waardoor de verdeling tussen herwaardering en overige volumemutaties voor de olie- en gasreserves voor de jaren 2016 tot en met 2022 niet goed was ingeschat. Dit is gecorrigeerd.

Wijzigingen per 31 augustus 2023:
De gegevens voor 2021 zijn definitief gemaakt. Voorlopige gegevens voor 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na negen maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 21 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd

Toelichting onderwerpen

Eindbalans
De eindbalans is de balans per 31 december van het verslagjaar, gemeten in gemiddelde prijzen van het betreffende jaar. De eindbalans is gelijk aan de beginbalans van het volgende verslagjaar.
Volume-index 2015=100