Zoekresultaten

41 resultaten voor keyword:Nederland
41 resultaten voor keyword:Nederland

Pagina 1 van 2

Vermogensverdeling en vermogensopbouw, 2006-2020

Vermogensverdeling naar vermogensbestanddelen, leeftijd hoofdkostwinner en belangrijkste inkomensbron, 2006-2020

Cijfers

Vakanties van Nederlanders in de eerste drie kwartalen van 2020

cijfers bij nieuwbericht ‘Nederlanders in zomer 2020 vaker op vakantie in eigen land’. Over de binnenlandse en buitenlandse vakanties van Nederlanders in de eerste drie kwartalen van 2020 en hun...

Cijfers

‘Nederland in cijfers 2022’: antwoord op 36 actuele vragen

Vandaag verschijnt de derde editie van ‘Nederland in cijfers’.

Artikelen

Vrijwilligerswerk 2021

In dit rapport staat het verrichten van vrijwilligerswerk door de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder in 2021 centraal. In dat jaar zette 39 procent zich naar eigen zeggen minstens één keer...

Publicaties

Materiële welvaart in Nederland 2022

In Materiële Welvaart in Nederland 2022 presenteert het CBS de nieuwste gegevens over de financiële situatie van huishoudens en personen in Nederland. Het

Publicaties

Stroomdiagram energie voor Nederland, 2021

Stroomdiagram energie voor Nederland, 2021 Het grootste deel van de energiedragers ruwe aardolie en aardolieproducten wordt ingevoerd. Hiervan wordt meer dan driekwart uitgevoerd. Het meeste aardgas...

Dashboards

Geboren in Nederland

Kenmerk dat weergeeft of een persoon en diens ouders in Nederland of in het buitenland geboren zijn.

Overig

Kenmerken Nederlandse bevolking naar politiedistrict, 2020-2021

Kenmerken van de Nederlandse bevolking op de laatste vrijdag van september van 2020 en 2021 naar politiedistrict.

Cijfers

111 jaar statistiek in tijdreeksen, 1899-2010

De publicatie 111 jaar statistiek in tijdreeksen geeft een beeld van de thema’s waarover het CBS al ruim een eeuw informatie verzamelt en publiceert.

Publicaties

Scale-ups in Nederland, 2010-2019

Een scale-up is gedefinieerd als een bedrijf dat gemeten over een periode van 3 jaar gemiddeld elk jaar met 10% is gegroeid in het aantal werknemers gemeten in voltijdsequivalenten (vte), en aan het...

Cijfers

Gouden Standaard 2018

Tabellen met populatiecijfers die de demografische en sociale status van Nederland weergeven in 2018.

Cijfers

Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2021

De ontwikkeling van welvaart in de brede zin van het woord – economisch, ecologische en sociaal-maatschappelijk – in Nederland en de voortgang in Nederland m.b.t. de SDG’s van de Verenigde Naties.

Publicaties

Bijstellingen sectorrekeningen 2005-2021

Overzicht van de bijstellingen van de belangrijkste saldi uit de Sectorrekeningen uit de jaarlijkse revisie 2019, 2020 Definitief en 2021 Voorlopig.

Artikelen

Bijstellingen sectorrekeningen 2005-2019

Toelichting bij de bijstellingen van de belangrijkste saldi uit de Sectorrekeningen

Artikelen

Scale-ups in Nederland, 2010-2020

Een scale-up is gedefinieerd als een bedrijf dat gemeten over een periode van 3 jaar gemiddeld elk jaar met 20% is gegroeid in het aantal werknemers gemeten in voltijdsequivalenten (vte), en aan het...

Cijfers

Kwetsbare werknemers naar SBI sector, 2020

Kwetsbare werknemers naar SBI sector op verzoek van SZW.

Cijfers

Dashboard bevolking junior

Dashboard bevolking junior

Dashboards

Aflevering 9: Over het jaar 2021

In de negende en laatste aflevering van het seizoen van Cijfers voor iedereen blikt Liesbeth Staats terug op 2021 met hoofdsocioloog Tanja Traag en hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen.

Artikelen

Nederland in cijfers, editie 2021

Nederland in cijfers editie 2021 geeft in beeld en tekst antwoord op 36 vragen over ons land. Er is een boekje/pdf met infographics en beeld. De webpublicatie geeft meer informatie in tekst en...

Publicaties

Autobezit personen naar leeftijd, 2020 en 2016

Autobezit naar leeftijdsklasse, 1 januari 2020 en 2016

Cijfers

Niet-R&D-component innovatie-uitgaven Nederland

Rapport over de in internationaal perspectief lage positie van Nederland bij de niet-R&D-component van de innovatie-uitgaven op basis van de Community Innovation Survey (CIS).

Artikelen

Bijstellingen sectorrekeningen 2005-2020

Overzicht bijstellingen Sectorrekeningen 2018 jaarlijkse revisie, 2019 Definitief en 2020 Voorlopig Nationale rekeningen

Artikelen

Nederland in cijfers, editie 2020

Uit de grote hoeveelheid data die het CBS verzamelt, haalt Nederland in cijfers ongegeneerd wat krenten uit de pap. Deze krenten zijn de basis voor 38 bijzondere infographics waarmee Nederland in...

Publicaties

Kenmerken van transseksuelen, 1995-2021

Kenmerken van transseksuelen in Nederland uitgesplitst naar geslachtstransitie voor en na 2015, 1995-2021.

Cijfers

Nederland in cijfers, editie 2022

Waar heeft het CBS allemaal cijfers over? Nederland in cijfers editie 2022 beantwoordt 36 uiteenlopende vragen in infographics, tekst en figuren.

Publicaties