Zoekresultaten

36 resultaten voor keyword:Nederland
36 resultaten voor keyword:Nederland

Pagina 1 van 2

Kenmerken van transgender personen, 1995-2021

Kenmerken van transgender personen in Nederland uitgesplitst naar geslachtstransitie voor en na 2015, 1995-2021.

Cijfers

Stroomdiagram energie voor Nederland, 2022

Stroomdiagram energie voor Nederland 2022 Het grootste deel van de energiedragers ruwe aardolie en aardolieproducten wordt ingevoerd. Hiervan wordt meer dan driekwart uitgevoerd. Het meeste aardgas...

Dashboards

Productieproces; bedrijfstak en regio, nationale rekeningen

Productie, verbruik, toegevoegde waarde, arbeidsvolume Bedrijfstakken (SBI2008), regio's

Cijfers

Verdiensten en arbeidsvolume; uitvoerstromen

Verdiensten aan uitvoer van goederen en diensten en deel arbeidsvolume Uitvoerstromen en wederuitvoer

Cijfers

Nederland in cijfers, editie 2023

Nederland in cijfers editie 2023 beantwoordt 34 uiteenlopende vragen met cijfers over Nederland in beeld, tekst en figuren.

Publicaties

Nederland Handelsland 2023: export, import en investeringen

De hele wereld ondervindt gevolgen van de oorlog in Oekraïne, niet alleen geopolitiek maar ook op het gebied van inflatie, voedselzekerheid en economie. In een geglobaliseerde wereld is iedereen met...

Publicaties

Vacatures 1946-1996

Een voor breuken en onderschatting gecorrigeerde tijdreeks van het aantal vacatures in Nederland, 1946-1996

Artikelen

Aardgasverbruik Nederland naar sector 1990 – 2021

de verdeling van het aardgasverbruik in 2021 over de diverse sectoren afgebeeld.

Dashboards

Gasverbruik reductie Nederland

Visualisatie Gasverbruik reductie Nederland

Dashboards

Dashboard bevolking junior

Dashboard bevolking junior

Dashboards

Vrijwilligerswerk 2021

In dit rapport staat het verrichten van vrijwilligerswerk door de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder in 2021 centraal. In dat jaar zette 39 procent zich naar eigen zeggen minstens één keer...

Publicaties

‘Nederland in cijfers 2022’: antwoord op 36 actuele vragen

Vandaag verschijnt de derde editie van ‘Nederland in cijfers’.

Artikelen

Nederland in cijfers, editie 2022

Waar heeft het CBS allemaal cijfers over? Nederland in cijfers editie 2022 beantwoordt 36 uiteenlopende vragen in infographics, tekst en figuren.

Publicaties

Nederland Handelsland 2022, export, import en investeringen

Dat Nederland als kleine en open handelsnatie sterk vervlochten is met het buitenland wordt tijdens een crisis eens te meer duidelijk.

Publicaties

Bijstellingen sectorrekeningen 2005-2021

Overzicht van de bijstellingen van de belangrijkste saldi uit de Sectorrekeningen uit de jaarlijkse revisie 2019, 2020 Definitief en 2021 Voorlopig.

Artikelen

Materiële welvaart in Nederland 2022

In Materiële Welvaart in Nederland 2022 presenteert het CBS de nieuwste gegevens over de financiële situatie van huishoudens en personen in Nederland. Het

Publicaties

Aflevering 9: Over het jaar 2021

In de negende en laatste aflevering van het seizoen van Cijfers voor iedereen blikt Liesbeth Staats terug op 2021 met hoofdsocioloog Tanja Traag en hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen.

Artikelen

Nederland in cijfers, editie 2021

Nederland in cijfers editie 2021 geeft in beeld en tekst antwoord op 36 vragen over ons land. Er is een boekje/pdf met infographics en beeld. De webpublicatie geeft meer informatie in tekst en...

Publicaties

Bijstellingen sectorrekeningen 2005-2020

Overzicht bijstellingen Sectorrekeningen 2018 jaarlijkse revisie, 2019 Definitief en 2020 Voorlopig Nationale rekeningen

Artikelen

Klimaatverandering en energietransitie

wat inwoners van Nederland denken en doen in relatie tot de klimaatverandering en de energietransitie.

Publicaties

Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2021

De ontwikkeling van welvaart in de brede zin van het woord – economisch, ecologische en sociaal-maatschappelijk – in Nederland en de voortgang in Nederland m.b.t. de SDG’s van de Verenigde Naties.

Publicaties

Niet-R&D-component innovatie-uitgaven Nederland

Rapport over de in internationaal perspectief lage positie van Nederland bij de niet-R&D-component van de innovatie-uitgaven op basis van de Community Innovation Survey (CIS).

Artikelen

Interlandelijke adoptie in Nederland

Het CBS heeft, in opdracht van de Commissie onderzoek interlandelijke adoptie in het verleden, een onderzoek uitgevoerd naar de leefsituatie, het welzijn en het zoekgedrag van interlandelijk...

Publicaties

Eigendomsstatusontwikkelingen woningmarkt 2019

Wijzigingen in de eigendomsstatus van woningen die zowel op 1 januari 2019 als 1 januari 2020 tot de woningvoorraad behoren per regio.

Cijfers

Eigendomsstatusontwikkelingen woningmarkt 2019

Wijzigingen in de eigendomsstatus van woningen die zowel op 1 januari 2019 als 1 januari 2020 tot de woningvoorraad behoren per regio.

Cijfers