Zoekresultaten

47 resultaten voor keyword:Nederland
47 resultaten voor keyword:Nederland

Pagina 1 van 2

Energiebalans; aanbod en verbruik, sector

Aanbod, verbruik, energieomzetting Energiedragers, sectoren

Cijfers

Nederland in cijfers, editie 2023

Nederland in cijfers editie 2023 beantwoordt 34 uiteenlopende vragen met cijfers over Nederland in beeld, tekst en figuren.

Publicaties

Nederland Handelsland 2023: export, import en investeringen

De hele wereld ondervindt gevolgen van de oorlog in Oekraïne, niet alleen geopolitiek maar ook op het gebied van inflatie, voedselzekerheid en economie. In een geglobaliseerde wereld is iedereen met...

Publicaties

Vacatures 1946-1996

Een voor breuken en onderschatting gecorrigeerde tijdreeks van het aantal vacatures in Nederland, 1946-1996

Artikelen

Regionale Monitor Brede Welvaart provincie Gelderland

Verderling brede welvaart naar gebiedsindeling Gelderland.

Cijfers

Aardgasverbruik Nederland naar sector 1990 – 2021

de verdeling van het aardgasverbruik in 2021 over de diverse sectoren afgebeeld.

Dashboards

Gasverbruik reductie Nederland

Visualisatie Gasverbruik reductie Nederland

Dashboards

Dashboard bevolking junior

Dashboard bevolking junior

Dashboards

Bekendheid en bezit van digitale radio DAB+

Tabel over bekendheid en bezit van digitale radio DAB+, naar huishoudens, geslacht, leeftijd en opleidingsniveau, 2012-2022

Cijfers

Vrijwilligerswerk 2021

In dit rapport staat het verrichten van vrijwilligerswerk door de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder in 2021 centraal. In dat jaar zette 39 procent zich naar eigen zeggen minstens één keer...

Publicaties

‘Nederland in cijfers 2022’: antwoord op 36 actuele vragen

Vandaag verschijnt de derde editie van ‘Nederland in cijfers’.

Artikelen

Nederland in cijfers, editie 2022

Waar heeft het CBS allemaal cijfers over? Nederland in cijfers editie 2022 beantwoordt 36 uiteenlopende vragen in infographics, tekst en figuren.

Publicaties

Relatieve specialisatie Nederlandse industrie, 2020

Relatieve specialisatie Nederlandse industrie ten opzichte van de rest van de wereld, 2020.

Cijfers

Stroomdiagram energie voor Nederland, 2021

Stroomdiagram energie voor Nederland, 2021 Het grootste deel van de energiedragers ruwe aardolie en aardolieproducten wordt ingevoerd. Hiervan wordt meer dan driekwart uitgevoerd. Het meeste aardgas...

Dashboards

Nederland Handelsland 2022, export, import en investeringen

Dat Nederland als kleine en open handelsnatie sterk vervlochten is met het buitenland wordt tijdens een crisis eens te meer duidelijk.

Publicaties

Kenmerken van transseksuelen, 1995-2021

Kenmerken van transseksuelen in Nederland uitgesplitst naar geslachtstransitie voor en na 2015, 1995-2021.

Cijfers

Bijstellingen sectorrekeningen 2005-2021

Overzicht van de bijstellingen van de belangrijkste saldi uit de Sectorrekeningen uit de jaarlijkse revisie 2019, 2020 Definitief en 2021 Voorlopig.

Artikelen

Materiële welvaart in Nederland 2022

In Materiële Welvaart in Nederland 2022 presenteert het CBS de nieuwste gegevens over de financiële situatie van huishoudens en personen in Nederland. Het

Publicaties

Kenmerken Nederlandse bevolking naar politiedistrict, 2020-2021

Kenmerken van de Nederlandse bevolking op de laatste vrijdag van september van 2020 en 2021 naar politiedistrict.

Cijfers

Aflevering 9: Over het jaar 2021

In de negende en laatste aflevering van het seizoen van Cijfers voor iedereen blikt Liesbeth Staats terug op 2021 met hoofdsocioloog Tanja Traag en hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen.

Artikelen

Vermogensverdeling en vermogensopbouw, 2006-2020

Vermogensverdeling naar vermogensbestanddelen, leeftijd hoofdkostwinner en belangrijkste inkomensbron, 2006-2020

Cijfers

Nederland in cijfers, editie 2021

Nederland in cijfers editie 2021 geeft in beeld en tekst antwoord op 36 vragen over ons land. Er is een boekje/pdf met infographics en beeld. De webpublicatie geeft meer informatie in tekst en...

Publicaties

Scale-ups in Nederland, 2010-2020

Een scale-up is gedefinieerd als een bedrijf dat gemeten over een periode van 3 jaar gemiddeld elk jaar met 20% is gegroeid in het aantal werknemers gemeten in voltijdsequivalenten (vte), en aan het...

Cijfers

Lichaamslengte

Tabellen bij het artikel over de ontwikkeling van de gemiddelde lengte van personen die in Nederland geboren zijn (1930–2021). Er worden uitsplitsingen gegeven naar provincie.

Cijfers

Kwetsbare werknemers naar SBI sector, 2020

Kwetsbare werknemers naar SBI sector op verzoek van SZW.

Cijfers