Klimaatverandering en energietransitie

Assemblage van windmolens in een havengebied
© Hollandse Hoogte / Flip Franssen
In deze publicatie staat centraal wat inwoners van Nederland denken en doen in relatie tot de klimaatverandering en de energietransitie. De bevindingen zijn gebaseerd op de CBS-enquête Belevingen die in 2020 geheel aan dit thema was gewijd.
In totaal hebben 3 648 personen van 18 jaar of ouder aan het onderzoek deelgenomen. Aanvullend is gebruik gemaakt van andere informatiebronnen van binnen en buiten het CBS. De thema’s zijn: opvattingen over klimaatverandering, opvattingen over energietransitie, duurzaam wonen, duurzame mobiliteit, vleesconsumptie en klimaatbewuste leefstijl.