Bijstellingen sectorrekeningen 2005-2020

Exterieur CBS gebouw Den Haag
© Hollandse Hoogte / Laurens van Putten
Toelichting bij de bijstellingen van de belangrijkste saldi uit de Sectorrekeningen
Het actualiseren van de uitkomsten van eerder gepubliceerde ramingen is noodzakelijk omdat na verloop van tijd de kwaliteit van de broninformatie verbetert, onder meer door een toename van de respons van de berichtgevers en het beschikbaar komen van nieuw bronmateriaal. De belangrijkste bijstellingen worden veroorzaakt doordat nieuwe broninformatie beschikbaar komt.