Materiële welvaart in Nederland 2022

Voorpagina Materiële welvaart in Nederland 2022
In Materiële Welvaart in Nederland 2022 presenteert het CBS de nieuwste gegevens over de financiële situatie van huishoudens en personen in Nederland. Het CBS baseert de uitkomsten van de publicatie grotendeels op gegevens van de Belastingdienst.

De uitkomsten laten zien dat de koopkracht van de Nederlandse bevolking in 2020 ondanks corona er meer op vooruitging dan in de twee voorgaande jaren. Het consumentenvertrouwen begon na de diepe knauw in april 2020 vanwege de eerste gedeeltelijke lock-down langzaamaan weer wat te herstellen. In de tweede helft van 2021 ging het evenwel opnieuw de andere richting op en in april 2022 werd een nieuw diepterecord gevestigd.

Daar staat tegenover dat mede door de alsmaar oplopende prijzen van koopwoningen de stijging van het vermogen van huishoudens ook in 2020 verder doorzette. Daarnaast was er sprake van een verdere daling van het risico op armoede en het percentage huishoudens dat aangeeft moeilijk rond te kunnen komen. Wel vlakte de groei van het percentage vrouwen dat economisch zelfstandig is in 2020 wat af, en bij mannen daalde het.