‘Nederland in cijfers 2022’: antwoord op 36 actuele vragen

/ Auteur: Miriam van der Sangen
Voorpagina publicatie ‘Nederland in cijfers 2022’
Vandaag verschijnt de derde editie van ‘Nederland in cijfers’. Deze publicatie verbeeldt op luchtige wijze verschillende thema’s waar het CBS cijfers over heeft. Op een laagdrempelige en leuke manier geven infographics antwoord op 36 uiteenlopende vragen: waar zijn inwoners van Nederland geboren? Welke mensen werken vaak in deeltijd? Kunnen jonge vrouwen rustig over straat? Deze keer gaan de cijfers niet alleen over nu, maar ook over vroeger.

Krenten uit de pap

Op Statline, de databank van het CBS, staan álle cijfers over Nederland online, voor iedereen toegankelijk en actueel. De publicatie ‘Nederland in cijfers 2022’ haalt een aantal krenten uit deze pap. Zesendertig actuele thema’s geven een mooi beeld van de stand van Nederland. Over het aantal windmolens, volwassenen met overgewicht, slachtoffers van online criminaliteit, het aantal winkels en musea in ons land, de productie van kaas en het aantal kilometers dat we gemiddeld per week fietsen. Ook cijfers uit 1947, 1949, 1954, 1956 en 1962 passeren de revue. Zo geeft een infographic uit 1947 antwoord op de vraag waar Nederlanders op vakantie gingen. Een infographic uit 1962 laat zien hoe oud mensen in die tijd in ons land werden.

Hoeveel volwassenen hebben overgewicht? How many adults are overweight? Ernstig overgewicht Mannen Men Vrouwen Women Severely overweight 12% 17% 47% 53% Matig overgewicht Moderately overweight Geen overgewicht Not overweight 41% 31%Hoeveel volwassenen hebben overgewicht?How many adults are overweight?ErnstigovergewichtMannenMenVrouwenWomenSeverely overweight12%17%47%53%MatigovergewichtModerately overweightGeenovergewichtNot overweight41%31%

Populair karakter

Degene die nauw betrokken was bij de ontwikkeling van ‘Nederland in cijfers 2022’ is Hendrik Zuidhoek. Hij is Art Director Infographics bij het CBS. ‘Het CBS heeft een lange traditie in het uitgeven van jaarcijfers en jaarboeken. De oudste variant verscheen als Statistisch Zakboek in 1899. Die uitgave was vooral bedoeld om beleidsmakers te voorzien van statistieken. Ook de opvolger, het Statistisch Jaarboek, diende dat doel. Met de komst van het internet, waarbij de website en StatLine dragers werden van actuele informatie, kreeg de uitgave met de titel ‘Trends in Nederland’ een meer populair karakter. Sinds 2020 is er een opvolger en dat is ‘Nederland in cijfers’. Vandaag is de derde editie verschenen. Iets waar ik erg trots op ben.’

Hoeveel kaas produceren we? How much cheese do we produce?386 mln kg consumptie consumption 943 mln kg export exports 947 mln kg Nederlandse productie domestic production 382 mln kg import imports 386 mln kgconsumptieconsumption943 mln kgexportexports947 mln kgNederlandse productiedomestic production382 mln kgimportimportsHoeveel kaas produceren we?How much cheese do we produce?

Educatief leermiddel

‘Nederland in cijfers 2022’ is een vierkant en full colour boekje van 80 pagina’s. Zuidhoek: ‘Het is bedoeld als relatiegeschenk en als educatief leermiddel. Leraren op de middelbare school zouden het goed kunnen inzetten voor hun lessen economie of maatschappijleer. Mensen die graag meer willen weten, kunnen aan de hand van QR-codes naar tabellen en artikelen voor verdere verdieping in de aantrekkelijke en toegankelijke longread. Hier staan, naast de infographic, ook extra grafieken over het onderwerp en aanvullende tekst en uitleg. Het gebruik van QR-codes is niet alleen handig, maar het zorgt er ook voor dat het CBS weet hoeveel mensen het boekje inspirerend genoeg vinden om naar de longread te gaan.’

Hoe oud worden mensen in Nederland? Historische illustratie bij dit onderwerpWhat is the average lifespan in the Netherlands?Hoe oud worden mensen in Nederland?