Eigendomsstatusontwikkelingen woningmarkt 2019

Erratum:

In 2023 is geconstateerd dat de afleiding van huurwoningen in bezit van woningcorporaties voor de jaren 2019 t/m 2022 niet altijd correct is verlopen, waardoor bij enkele gemeenten in specifieke jaren het aantal huurwoningen in bezit van woningcorporaties is onderschat en het aantal huurwoningen in bezit van overige verhuurders is overschat.

Deze cijfers van 2019/2020 zijn per 12 april 2024 hiervoor gecorrigeerd.

De originele tabellen zijn nog te raadplegen

Wijzigingen in de eigendomsstatus van woningen die zowel op 1 januari 2019 als 1 januari 2020 tot de woningvoorraad behoren per regio.
Deze publicatie geeft de wijzigingen in de eigendomsstatus van woningen in 2019 per PC4, gemeente, COROP, provincie en voor Nederland .

Bekostigd door: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).