Niet-R&D-component innovatie-uitgaven Nederland

© Hollandse Hoogte / Westend61 GmbH
Rapport over de in internationaal perspectief lage positie van Nederland bij de niet-R&D-component van de innovatie-uitgaven op basis van de Community Innovation Survey (CIS).
Nederland scoort sinds de Community Innovation Survey (CIS) over 2012 in internationaal perspectief zeer laag bij de niet-R&D-component van de innovatie-uitgaven. Dit is één van de indicatoren in het European Innovation Scoreboard. De lage score van Nederland bij de indicator springt daarmee sterk in het oog. Het onderzoek dat in dit rapport beschreven staat tracht vanuit verschillende perspectieven duiding te geven aan deze lage positie van Nederland en is uitgevoerd in opdracht van en bekostigd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.