Eigendomsstatusontwikkelingen woningmarkt 2019

Wijzigingen in de eigendomsstatus van woningen die zowel op 1 januari 2019 als 1 januari 2020 tot de woningvoorraad behoren per regio.
Deze publicatie geeft de wijzigingen in de eigendomsstatus van woningen in 2019 per PC4, gemeente, COROP, provincie en voor Nederland .

Bekostigd door: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).