Zoekresultaten

26 resultaten voor keyword:ICT-beveiliging
26 resultaten voor keyword:ICT-beveiliging

Pagina 1 van 2

Cybersecuritymonitor 2023

Het doel van de Cybersecuritymonitor is het rapporteren over de meest actuele stand van zaken rond de cyberweerbaarheid van bedrijven en huishoudens in Nederland

Publicaties

Schokbestendigheid: Kritieke systemen

In welke mate is Nederland in staat om op de korte termijn een grote schok op te vangen? Hoe sterk zijn systemen die niet mogen uitvallen of die een maatschappelijke functie hebben die te belangrijk...

Dashboards

Toepassing van internetstandaarden voor websites van bedrijven

In 2020 is het CBS in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen met Platform Internetstandaarden een onderzoek begonnen naar het gebruik van internetstandaarden bij websites...

Publicaties

Meer mensen twijfelen aan waarheid online informatie

In 2023 gaf 67 procent van de bevolking van 12 jaar of ouder aan op internet informatie gezien of gelezen te hebben die volgens hen niet waar was, of waarbij ze twijfelden aan de waarheid ervan. In...

Artikelen

Internettoegang en internetactiviteiten; persoonskenmerken

Internettoegang, internetgebruik, internetactiviteiten leeftijd, inkomen, opleiding

Cijfers

Cybersecuritymonitor 2022

De cybersecuritymonitor geeft een overzicht van de ICT-veiligheidsmaatregelen en –incidenten van Nederlandse bedrijven uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak op basis van diverse bronnen...

Publicaties

Cybersecuritymonitor 2022

De cybersecuritymonitor geeft een overzicht van de ICT-veiligheidsmaatregelen en –incidenten van Nederlandse bedrijven uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak op basis van diverse bronnen...

Publicaties

Toepassing van internetstandaarden voor websites van bedrijven

In 2020 is het CBS in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen met Platform Internetstandaarden een onderzoek begonnen naar het gebruik van internetstandaarden bij websites...

Publicaties

Cybersecuritymonitor 2021

In deze vijfde editie van de Cybersecuritymonitor schetst het CBS een beeld van de ICT-incidenten waar bedrijven en personen slachtoffer van zijn geworden en de maatregelen die ze ertegen nemen.

Publicaties

Veiligheid van websites van bedrijven 2020

In 2020 is het CBS in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen met Forum Standaardisatie een onderzoek begonnen naar het gebruik van internetstandaarden bij websites van...

Publicaties

Cybersecuritymonitor 2020

De cybersecuritymonitor geeft een overzicht van de ICT-veiligheidsmaatregelen en –incidenten van Nederlandse bedrijven uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak op basis van diverse bronnen...

Publicaties

Toename dataonthulling bij grote bedrijven

In 2019 had 25 procent bedrijven met meer dan 250 werknemers te maken gehad met dataonthulling waarbij een intern incident de oorzaak was, in 2016 was dit 17 procent.

Artikelen

Cybersecuritymonitor 2020

In deze vierde editie van de Cybersecuritymonitor schetst het CBS een beeld van de ICT-incidenten waar bedrijven en personen slachtoffer van zijn geworden en de maatregelen die ze ertegen nemen.

Publicaties

Cybersecuritybedrijven in Nederland

Een discussie paper over het onderzoek naar het waarnemen en beschrijven van kenmerken van cybersecuritybedrijven in Nederland in 2019 met behulp van webscraping en textmining.

Artikelen

Internet; toegang, gebruik en faciliteiten; 2012-2019

Internetfaciliteiten, -gebruik, -activiteiten Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, herkomst, arbeidsduur, inkomen

Cijfers

Bedrijven nemen steeds meer cybersecuritymaatregelen

Bedrijven nemen steeds meer maatregelen om zich te weren tegen cyberaanvallen van buitenaf. Vooral middelgrote bedrijven maken een inhaalslag met de invoering van authenticatie via soft- of...

Artikelen

Cybersecuritymonitor 2019

In deze derde editie van de Cybersecuritymonitor schetst het CBS een beeld van de ICT-incidenten waar bedrijven en personen slachtoffer van zijn geworden en de maatregelen die ze ertegen nemen.

Publicaties

Meeste Nederlanders beschermen gegevens op smartphone

Twee derde van de Nederlandse bevolking van 16 tot 75 jaar heeft bij het installeren of gebruiken van een app op de smartphone de toegang tot persoonlijke gegevens beperkt of geweigerd, 12 procent...

Artikelen

Cybersecurity in kaart gebracht

In de monitor wordt onder andere aan de hand van een twintigtal indicatoren een beeld geschetst van de cyberdelicten en incidenten waar personen en bedrijven mee worden geconfronteerd

Artikelen

Informatiebeveiliging: hoge prioriteit voor het CBS

Mobiliteit, de maatschappij die altijd online is en mogelijkheden om gegevens in de cloud op te slaan zijn voorbeelden van ontwikkelingen waar ook het CBS op in speelt

Artikelen

Cybersecuritymonitor 2018

Aan de hand van een twintigtal indicatoren wordt een beeld geschetst van de cybersecurity in Nederland

Publicaties

Mobiele telefoon minder vaak beveiligd dan computer

Mobiele telefoongebruikers hebben naar eigen zeggen minder vaak beveiligingssoftware op hun toestel dan computergebruikers.

Artikelen

Een op vijf bedrijven slachtoffer van cyberaanval

Ruim 20 procent van de bedrijven heeft in 2016 te maken gehad met de gevolgen van cyberaanvallen.

Artikelen

Bedrijven besteden ICT-beveiliging grotendeels uit

Bedrijven besteden ICT-beveiliging grotendeels uit

Artikelen
Artikelen