Zoekresultaten

20 resultaten voor keyword:ICT-beveiliging
20 resultaten voor keyword:ICT-beveiliging

Bedrijven besteden ICT-beveiliging grotendeels uit

Bedrijven besteden ICT-beveiliging grotendeels uit

Artikelen

Een op vijf bedrijven slachtoffer van cyberaanval

Ruim 20 procent van de bedrijven heeft in 2016 te maken gehad met de gevolgen van cyberaanvallen.

Artikelen

Cybersecurity in kaart gebracht

In de monitor wordt onder andere aan de hand van een twintigtal indicatoren een beeld geschetst van de cyberdelicten en incidenten waar personen en bedrijven mee worden geconfronteerd

Artikelen

Cybersecuritymonitor 2019

In deze derde editie van de Cybersecuritymonitor schetst het CBS een beeld van de ICT-incidenten waar bedrijven en personen slachtoffer van zijn geworden en de maatregelen die ze ertegen nemen.

Publicaties

Cybersecuritymonitor 2020

In deze vierde editie van de Cybersecuritymonitor schetst het CBS een beeld van de ICT-incidenten waar bedrijven en personen slachtoffer van zijn geworden en de maatregelen die ze ertegen nemen.

Publicaties

ICT-kenmerken bedrijven Digital Trust Center

ICT-kenmerken van bij het Digital Trust Center aangesloten bedrijven inclusief een vergelijking met een referentiegroep van bedrijven, 2019

Cijfers

Cybersecuritymonitor 2021

In deze vijfde editie van de Cybersecuritymonitor schetst het CBS een beeld van de ICT-incidenten waar bedrijven en personen slachtoffer van zijn geworden en de maatregelen die ze ertegen nemen.

Publicaties

Cybersecuritymonitor 2020

De cybersecuritymonitor geeft een overzicht van de ICT-veiligheidsmaatregelen en –incidenten van Nederlandse bedrijven uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak op basis van diverse bronnen...

Publicaties

Veiligheid van websites van bedrijven 2020

In 2020 is het CBS in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen met Forum Standaardisatie een onderzoek begonnen naar het gebruik van internetstandaarden bij websites van...

Publicaties

Veel incidenten ICT-beveiliging bij bedrijven

Nederlandse bedrijven komen relatief veel incidenten tegen bij de ICT-beveiliging.

Artikelen

Informatiebeveiliging: hoge prioriteit voor het CBS

Mobiliteit, de maatschappij die altijd online is en mogelijkheden om gegevens in de cloud op te slaan zijn voorbeelden van ontwikkelingen waar ook het CBS op in speelt

Artikelen

Cybersecuritybedrijven in Nederland

Een discussie paper over het onderzoek naar het waarnemen en beschrijven van kenmerken van cybersecuritybedrijven in Nederland in 2019 met behulp van webscraping en textmining.

Artikelen

Sectoren die onder de NIB2-richtlijn vallen, 2020

Overzicht van aantallen bedrijven in het midden- en grootbedrijf in sectoren die onder de NIB2-richtlijn voor cybersecurity vallen, december 2020.

Cijfers

Cybersecuritymonitor 2018

Aan de hand van een twintigtal indicatoren wordt een beeld geschetst van de cybersecurity in Nederland

Publicaties
Artikelen

Meeste Nederlanders beschermen gegevens op smartphone

Twee derde van de Nederlandse bevolking van 16 tot 75 jaar heeft bij het installeren of gebruiken van een app op de smartphone de toegang tot persoonlijke gegevens beperkt of geweigerd, 12 procent...

Artikelen

Toename dataonthulling bij grote bedrijven

In 2019 had 25 procent bedrijven met meer dan 250 werknemers te maken gehad met dataonthulling waarbij een intern incident de oorzaak was, in 2016 was dit 17 procent.

Artikelen

Bedrijven nemen steeds meer cybersecuritymaatregelen

Bedrijven nemen steeds meer maatregelen om zich te weren tegen cyberaanvallen van buitenaf. Vooral middelgrote bedrijven maken een inhaalslag met de invoering van authenticatie via soft- of...

Artikelen

ICT-kenmerken van DTC-bedrijven 2019 en 2020

Bedrijven aangesloten bij één van de door EZK geïnitieerde samenwerkingsverbanden als onderdeel van het eveneens door EZK geïnitieerde Digital Trust Center (DTC), worden opgenomen in de statistiek...

Cijfers

Mobiele telefoon minder vaak beveiligd dan computer

Mobiele telefoongebruikers hebben naar eigen zeggen minder vaak beveiligingssoftware op hun toestel dan computergebruikers.

Artikelen