Toepassing van internetstandaarden voor websites van bedrijven

In 2020 is het CBS in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen met Platform Internetstandaarden een onderzoek begonnen naar het gebruik van internetstandaarden bij websites van bedrijven in Nederland.
Doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen hoe goed bedrijven per bedrijfsgrootteklasse en bedrijfstak (veilige) Internetstandaarden voor hun website gebruiken.