Meeste Nederlanders beschermen gegevens op smartphone

Man tikt iets op smartphone. Je ziet alleen zijn telefoon en hand.
© ANP
Twee derde van de Nederlandse bevolking van 16 tot 75 jaar heeft bij het installeren of gebruiken van een app op de smartphone de toegang tot persoonlijke gegevens beperkt of geweigerd, 12 procent wist niet dat zoiets kon. 3 procent zegt iets kwijtgeraakt te zijn op de smartphone door een virus of vijandige software. Dat blijkt uit cijfers van het onderzoek ICT-gebruik van huishoudens en personen 2018 van het CBS.

Beperkt of weigert toegang tot persoonlijke gegevens smartphone, 2018
MaatregelenProcent
Ja68
Nee17
Ik wist niet dat dit mogelijk was12
Niet van toepassing, ik gebruik geen apps3

In 2018 gebruikte 87 procent van de Nederlandse bevolking (16 tot 75 jaar) een smartphone. Nederland deelt daarmee met Denemarken, de koppositie in Europa als het gaat om het gebruik van een smartphone. Veel Nederlandse smartphonegebruikers nemen maatregelen vanwege zorgen om de veiligheid en privacy, 68 procent heeft bij het installeren of gebruik van een app de toegang tot persoonlijke gegevens zoals locatie, foto’s of een lijst met contactpersonen geweigerd. 17 procent heeft dat niet gedaan en 12 procent geeft aan dat ze niet wisten dat het weigeren of blokkeren van de toegang mogelijk was. Van de smartphonegebruikers heeft 3 procent aangegeven dat ze geen apps gebruiken.

Jongeren en hoogopgeleiden nemen vaker maatregelen

Het zijn vooral jongere mensen (16 tot 35 jaar) die de toegang tot persoonlijke gegevens blokkeren. Ouderen geven vaker aan dat ze niet wisten dat dit mogelijk was. Het aandeel hoogopgeleiden dat deze maatregelen neemt (77 procent) is groter is dan het aandeel middelbaaropgeleiden (67 procent). Onder middelbaaropgeleiden is dat weer hoger dan onder laagopgeleiden (57 procent). Mannen en vrouwen (69 procent en 68 procent) beschermen hun persoonlijke gegevens even vaak.

Het aandeel van de bevolking dat niet weet dat de toegang tot gegevens, locaties of foto’s geweigerd kan worden is groter onder laagopgeleiden (16 procent) dan onder middelbaar- en hoogopgeleiden (12 procent en 9 procent).

Beperkt of weigert toegang tot persoonlijke gegevens smartphone, 2018
LeeftijdJa (%)Weet niet (%)
Totaal6812
16 tot 25 jaar795
25 tot 35 jaar769
35 tot 45 jaar7310
45 tot 55 jaar6812
55 tot 65 jaar6016
65 tot 75 jaar4421

Koploper in Europa met weigering toegang persoonlijke gegevens

Nederland behoort met 68 procent tot de top vijf van landen in de Europese Unie waar inwoners de toegang tot persoonlijke gegevens beperken of weigeren. Koploper is Frankrijk met 77 procent, gevolgd door Duitsland (75 procent) en Zweden en Luxemburg (70 procent). Het EU-gemiddelde is 58 procent.

Het is wel opvallend dat 12 procent van de Nederlanders niet wist dat deze maatregel mogelijk is. Nederland staat ook in de top vijf van landen in de Europese Unie waar de bevolking niet weet dat gegevensbescherming op de smartphone mogelijk is. Het EU-gemiddelde is 7 procent.

Beperkt of weigert toegang tot persoonlijke gegevens smartphone, EU, 2018
LandProcent (%)
Frankrijk77
Duitsland75
Zweden70
Luxemburg70
Nederland68
Finland68
Estland65
België63
Portugal59
Ierland59
Hongarije59
Spanje58
Europese Unie (EU)58
Oostenrijk58
Denemarken54
Kroatië53
Malta53
Slowakije52
Polen52
Slovenië51
Verenigd Koninkrijk51
Letland49
Griekenland43
Cyprus43
Romanië42
Litouwen41
Italië37
Bulgarije35
Tsjechië24
Bron: Eurostat

Relatief weinig Nederlanders bestanden kwijt door virus

Drie procent van de smartphonegebruikers is documenten, foto’s of andere gegevens kwijtgeraakt door een virus of andere vijandige software. Nederland staat daarmee met het Verenigd Koninkrijk (2 procent), Finland, Oostenrijk, Portugal, Estland en Cyprus (3 procent) onderaan de ranglijst van landen in de Europese Unie.

Inwoners uit Hongarije, Malta (13 procent) en Bulgarije (11 procent) geven het vaakst aan iets kwijt te raken. Het EU-gemiddelde is 5 procent. Het zijn vooral 25- tot 35-jarigen die iets kwijtraken door een virus of vijandige software.