ICT-kenmerken van DTC-bedrijven 2019 en 2020

ICT-kenmerken van bij het Digital Trust Center aangesloten bedrijven inclusief een vergelijking met een referentiegroep van bedrijven uit de statistiek ICT-gebruik bedrijven, 2019 en 2020.
Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) worden bedrijven die zich aangemeld hebben bij één van de door EZK geïnitieerde samenwerkingsverbanden als onderdeel van het eveneens door EZK geïnitieerde Digital Trust Center (DTC), opgenomen in de statistiek ICT-gebruik bedrijven. Op deze manier wordt inzicht verkregen in de ICT-kenmerken van deze DTC-bedrijven en kunnen deze kenmerken vergeleken worden met die van een referentiegroep van bedrijven. Het DTC is opgericht om de cyberweerbaarheid van het Nederlandse bedrijfsleven te verhogen. Bekostigd door: ministerie van Economische Zaken en Klimaat.