Cybersecuritybedrijven in Nederland

Een discussie paper over het onderzoek naar het waarnemen en beschrijven van kenmerken van cybersecuritybedrijven in Nederland in 2019 met behulp van webscraping en textmining.
Bedrijven die zich (deels) specialiseren in cybersecurity zijn op basis van de standaard bedrijfsindeling (SBI) niet specifiek te identificeren. Hierdoor zijn er in beperkte mate kwantitatieve bedrijfseconomische gegevens over deze branche bekend. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het CBS daarom gebruik gemaakt van een methode, waarmee cybersecuritybedrijven op basis van webdata geïdentificeerd kunnen worden. Binnen dit onderzoek zijn de volgende onderwerpen in kaart gebracht: aantal cybersecuritydomeinen, ontwikkeling en niveau van omzet en werkzame personen bij puur-cybersecuritybedrijven.