Veiligheid van websites van bedrijven 2020

In 2020 is het CBS in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen met Forum Standaardisatie een onderzoek begonnen naar het gebruik van internetstandaarden bij websites van bedrijven in Nederland.

In dit onderzoek heeft het CBS gebruikgemaakt van de website Internet.nl (Platform Internetstandaarden, 2021). De eerste resultaten zijn al beknopt in de CBS (2020b) gepresenteerd. In dit rapport wordt een volledig overzicht van de resultaten gepresenteerd.