Cybersecuritymonitor 2021

Over deze publicatie

In deze vijfde editie van de Cybersecuritymonitor schetst het CBS een beeld van de ICT-incidenten waar bedrijven en personen slachtoffer van zijn geworden en de maatregelen die ze ertegen nemen.
Aan de hand van een twintigtal indicatoren wordt een beeld geschetst van de cybersecurity in Nederland. In vergelijking met de vorige editie is er dit jaar voor het eerst informatie met betrekking tot ZZP'ers opgenomen.

De Cybersecuritymonitor wordt mede op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat samengesteld.