Zoekresultaten

671 resultaten voor keyword:Dossier Conjunctuur
671 resultaten voor keyword:Dossier Conjunctuur

Pagina 1 van 27

Bestedingen; consumptie huishoudens 1995-2019

Mutaties, indexcijfers, aandelen en waarden van consumptie door huishoudens naar goederen en diensten.

Cijfers

Nijverheid; productie en omzet, index 2010=100, '05 januari - '18 september

Gemiddelde en seizoengecorrigeerde dagproductie, omzet binnen- en buitenland van de nijverheid (SBI2008), ontwikkelingen en index 2010=100

Cijfers

Bruto-investeringen in materiële vaste activa; volumemutaties; 2005-2018

Bruto investeringen in materiële vaste activa Volumemutaties ten opzichte van een jaar eerder

Cijfers

Invoer en uitvoer eigendomsoverdracht; volume-ontwikkelingen; 1995-2018

Ontwikkelingen van waarde, prijs en volume van invoer en uitvoer van goederen op basis van eigendomsoverdracht, indexcijfers 2010=100

Cijfers

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, mutaties, nr, 1995-2017

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende gegevens. Procentuele mutaties

Cijfers

Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen, 1995-2018

Aantal werkzame personen, aantal banen, gewerkte uren per kwartaal uitgesplitst naar type werkenden, oorspronkelijk en seizoensgecorrigeerd

Cijfers

Producentenprijzen; SBI 2008, 2010=100, 1981-2017

Prijsindexcijfers (exclusief accijns), Afzet (binnenland en buitenland) Volgens activiteitenindeling SBI 2008

Cijfers

Producentenprijzen (PPI); afzet en verbruik, 2010=100, 2005-2017

Prijsindexcijfers (exclusief accijns) en maand en jaarmutaties Afzetmarkt en producten volgens goederennomenclatuur ProdCom

Cijfers

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2010=100 1995-2017

Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen in Nederland.

Cijfers

Inflatie blijft stabiel in maart

De inflatie in maart is 0,6 procent. De prijsstijging op jaarbasis is hetzelfde als in de twee voorgaande maanden.

Artikelen

Sterkere afname prijzen industrie

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in februari 7,1 procent lager dan in februari 2015.

Artikelen

Producenten industrie positiever

Het vertrouwen van de industriële ondernemers is in maart toegenomen, maakt CBS bekend.

Artikelen

Beeld economie vrijwel stabiel

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in maart 2016 nagenoeg hetzelfde als in februari.

Artikelen
Artikelen

Investeringen groeien minder hard

Investeringen groeien minder hard

Artikelen

Consumentenvertrouwen daalt opnieuw

De stemming onder consumenten daalt verder.

Artikelen

Meer mensen aan het werk

Meer arbeidsdeelname.

Artikelen

Corderius College wint ConjunctuurBekerStrijd

Winnaarr ConjunctuurBekerStrijd 2016

Artikelen

Sterke groei export

Sterke groei export

Artikelen

Productie industrie groeit gestaag door

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in januari 2,8 procent hoger dan in januari 2015. Vooral de elektrische apparaten en farmaceutische industrie produceerden aanzienlijk meer.

Artikelen

Inflatie in februari blijft gelijk

De inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) bedroeg in februari 0,6 procent. De inflatie ligt nu al zeven maanden op rij onder de 1 procent.

Artikelen

Aantal faillissementen stijgt

In februari 2016 zijn er 82 faillissementen meer uitgesproken dan in januari, meldt CBS. De meeste faillissementen zijn uitgesproken in de handel.

Artikelen

Grootste stijging uitzenduren in vijf jaar

In het vierde kwartaal van 2015 steeg het aantal uitzenduren met 3,6 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dit is de sterkste stijging in vijf jaar.

Artikelen

Afzetprijzen industrie opnieuw lager

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in januari 4,1 procent lager dan in januari 2015. Opnieuw waren vooral de olieprijs en de prijzen in de aardolie-industrie sterk gedaald.

Artikelen

Vertrouwen producenten onveranderd positief

Het vertrouwen van de industriële ondernemers is in februari nauwelijks veranderd, maakt CBS bekend. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 3,2 in januari naar 3,1 in februari. De...

Artikelen