Vertrouwen producenten onveranderd positief

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.

Het vertrouwen van de industriële ondernemers is in februari nauwelijks veranderd, maakt CBS bekend. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 3,2 in januari naar 3,1 in februari. Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand. De producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie zijn het meest positief.

Het vertrouwen van de industriële producenten ligt nog steeds ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,5). Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in januari 2008 de hoogste waarde (9,4) en ruim een jaar later de laagste waarde (-23,5).

Producentenvertrouwen industrie, (seizoengecorrigeerd)
 

Industrie positiever over productie en orderportefeuille

Producenten in de industrie waren in februari positiever over de productie in de komende drie maanden en de orderportefeuille. Daarentegen waren ze minder positief over hun voorraden gereed product.

De drie deelindicatoren van het producentenvertrouwen blijven positief. Zo zijn er meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt, heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal ondernemers dat hun voorraad eindproduct als te klein beschouwt ten slotte is nog steeds groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Producenten hout- en bouwmaterialenindustrie meest positief

Producenten uit de hout- en bouwmaterialenindustrie zijn het meest positief, gevolgd door de ondernemers in de voedings- en genotmiddelenindustrie. Ondernemers in de hout- en bouwmaterialenbranche zijn vooral positief over de orderportefeuille. Ondernemers in de transportmiddelenindustrie zijn het minst positief. 

Producentenvertrouwen naar de belangrijkste bedrijfsklassen (seizoengecorrigeerd)
 

Industrie produceerde in december meer dan jaar eerder

Een paar weken geleden meldde CBS dat de gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie in december 2,4 procent hoger lag dan in december 2014. Vooral de farmaceutische, metaalproducten- en chemische industrie produceerden aanzienlijk meer.