Bijna 1,5 miljoen behandeltrajecten voor psychische aandoeningen

In 2010 zijn er bijna 1,5 miljoen behandeltrajecten uitgevoerd vanuit de specialistische geestelijke gezondheidszorg. Hiervan richtte 17 procent zich op stemmingsstoornissen, zoals depressie en bipolaire stoornissen. Een even zo groot deel was gericht op stoornissen die meestal in de kindertijd worden gediagnosticeerd, zoals ADHD en ontwikkelingsstoornissen zoals autisme.

Stemmingsstoornissen vooral bij vrouwen

In 2010 richtten 253 duizend behandeltrajecten van de specialistische geestelijke gezondheidszorg (GGZ) zich op stemmingsstoornissen, zoals depressies en bipolaire stoornissen. Vooral vrouwen van 30 tot 55 jaar werden vaak voor stemmingsstoornissen vaak behandeld, met rond 2,8 behandeltrajecten per 100 vrouwen. Bij mannen komen stemmingsstoornissen minder vaak voor en lag de piek in de leeftijdsgroep 45 tot 60 jaar met 2 behandeltrajecten op de 100 mannen.

Aantal behandeltrajecten GGZ voor stemmingsstoornissen, 2010

Aantal behandeltrajecten GGZ voor stemmingsstoornissen, 2010

Vaak ook andere diagnose

Ongeveer de helft van de mensen met een behandeling voor stemmingsstoornissen, kreeg daarnaast ook een andere diagnose vastgesteld. Vaak gaat het dan om een persoonlijkheidsstoornis, een angststoornis of problemen bij verwerken van het verlies van een naaste of werk.

In kindertijd vooral jongens een GGZ-behandeling

Een ander groot deel van de GGZ-behandeltrajecten (251 duizend) richtte zich in 2010 op stoornissen die meestal in de kindertijd worden vastgesteld. Deze bestaan onder meer uit aandachtstekort- en gedragsstoornissen en ernstige ontwikkelingsstoornissen zoals autisme. Jongens van 10 tot 15 jaar werden het meest hiervoor behandeld, met 12 behandeltrajecten per 100 jongens. Bij meisjes van 10 tot 15 jaar ging het om 4 op de 100 meisjes.

Aantal behandeltrajecten GGZ voor stoornissen die meestal in de kindertijd worden gediagnosticeerd, 2010

Aantal behandeltrajecten GGZ voor stoornissen die meestal in de kindertijd worden gediagnosticeerd, 2010

Meer behandelingen voor ADHD in Groningen en Drenthe

Behandelingen voor aandachtstekort- en gedragsstoornissen (waaronder ADHD) kwamen in 2010 naar verhouding meer voor in de provincies Groningen en Drenthe. Het ging in die twee provincies om ruim 4,1 behandelingen op de 100 jongeren van 0 tot 20 jaar. In Zeeland, Brabant, Gelderland en Overijssel lag dit aandeel op minder dan 2.

Aantal behandeltrajecten GGZ voor aandachtstekort- en gedragsstoornissen bij 0- tot 20-jarigen, 2010

Aantal behandeltrajecten GGZ voor aandachtstekort- en gedragsstoornissen bij 0- tot 20-jarigen, 2010

Alex Hellenthal

Bron: StatLine,