Gezonde levensverwachting neemt toe

Niet alleen leven Nederlanders steeds langer, ze leven ook meer jaren zonder lichamelijke beperkingen. De verwachte levensduur zonder deze beperkingen nam in de afgelopen kwart eeuw met ruim 5 jaar toe. Verder steeg bij mannen ook de levensverwachting in als goed ervaren gezondheid. Het verwachte aantal levensjaren zonder chronische ziektes nam echter af.

(Gezonde) levensverwachting bij geboorte, mannen, 1981-2007

(Gezonde) levensverwachting bij geboorte, mannen, 1981-2007

Vooral mannen leven steeds langer in goede gezondheid

Sinds begin jaren tachtig is bij mannen de levensverwachting in als goed ervaren gezondheid toegenomen van 60 naar bijna 65 jaar in 2007. Ook de levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen is met ongeveer 5 jaar toegenomen, tot bijna 71 jaar. De levensverwachting zonder chronische ziektes daalde echter naar 48 jaar.

(Gezonde) levensverwachting bij geboorte, vrouwen, 1981-2007

(Gezonde) levensverwachting bij geboorte, vrouwen, 1981-2007

Minder vooruitgang bij vrouwen

Anders dan bij mannen is de levensverwachting in als goed ervaren gezondheid bij vrouwen niet toegenomen. Al sinds de jaren tachtig is deze met ongeveer 63 jaar vrij constant. Doordat de totale levensverwachting van vrouwen wel licht is toegenomen, betekent dit dat vrouwen tegenwoordig een groter deel van hun leven doorbrengen in minder goed ervaren gezondheid.

Winst boekten vrouwen wel bij de levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen. Deze nam ongeveer even sterk toe als die van mannen, van ongeveer 64 jaar in 1983 naar 70 jaar in 2007. Ook bij vrouwen daalde de levensverwachting zonder chronische ziektes. De daling was nog sterker dan bij mannen. In 2007 mocht een vrouw bij geboorte 42 ziektevrije jaren verwachten.

Meer chronische ziektes, maar minder beperkingen

Bij zowel mannen als vrouwen stijgt de levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen, terwijl de levensverwachting zonder chronische ziektes tegelijkertijd daalt. Ondanks chronische ziektes zijn mensen dus vaker in staat om zonder lichamelijke beperkingen te leven. Het toegenomen gebruik van hulpmiddelen (bijvoorbeeld rollators) en betere chirurgische mogelijkheden (bijvoorbeeld het plaatsen van kunstgewrichten) spelen hierbij een rol. De toename van het aantal jaren met chronische ziektes kan worden verklaard door eerdere diagnose en betere behandelingsmethoden. Het gevolg hiervan is wel dat mensen langer met een ziekte leven.

Jan-Willem Bruggink, Bob Lodder en Mohammed Kardal

Bron: StatLine, Gezonde levensverwachting; vanaf 1981