Malaiseklachten

Sommige gezondheidsklachten die niet ernstig genoeg zijn voor een score in de lijst van chronische aandoeningen kunnen toch in het dagelijkse leven van veel mensen een rol spelen. Ze vormen veelal een bron van kortdurende activiteitenbeperking. Het gaat hier om 5 aandoeningen (hoofdpijn, moeheid, slapeloosheid, pijn in de rug en pijn in spieren of gewrichten) waarvan sommige in ernstige vorm ook tot langdurige aandoeningen gerekend kunnen worden.

De gegevens over malaiseklachten zijn afkomstig uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS). De jaarlijkse steekproefomvang bedraagt ongeveer 10 duizend personen. Bewoners van tehuizen en instellingen zijn uitgesloten van het onderzoek. Omdat het een steekproefonderzoek betreft, hebben de cijfers een onnauwkeurigheidsmarge.

Voor de cijfers naar inkomen en opleiding zijn de onderzoeksjaren 2006, 2007 en 2008 uit POLS samengevoegd om een grotere steekproefmassa te verkrijgen en tot betrouwbare schattingen te komen.

Cijfers zijn samengesteld uit antwoorden op de volgende 5 vragen over klachten in de afgelopen 14 dagen. De vragen worden gesteld aan personen van 4 jaar of ouder. Bij personen van 4 tot 12 jaar wordt geantwoord door de ouder/verzorger. Antwoordcategorieën: ja / nee:

  1. Heeft u gedurende de laatste 14 dagen last gehad van hoofdpijn?
  2. Heeft u gedurende de laatste 14 dagen last gehad van moeheid?
  3. Heeft u gedurende de laatste 14 dagen last gehad van slapeloosheid?
  4. Heeft u gedurende de laatste 14 dagen last gehad van pijn in derug?
  5. Heeft u gedurende de laatste 14 dagen last gehad van pijn in spieren of gewrichten?