Steeds meer ziekenhuisopnamen voor huidkanker

Ziekenhuisopnamen voor huidkanker nemen sterk toe. Vooral het aantal behandelingen dat binnen één dag kan worden afgerond is toegenomen.

Ruime verdubbeling ziekenhuisopnamen

In de periode 2003-2007 is het aantal opnamen voor huidkanker meer dan verdubbeld, van 6 900 naar 17 900. Deze aantallen zijn gecorrigeerd voor de vergrijzing van de bevolking. De stijging doet zich zowel bij mannen als bij vrouwen voor.

Ziekenhuisopnamen voor huidkanker

Ziekenhuisopnamen voor huidkanker

Vooral meer dagbehandelingen

Vanaf 2004 neemt vooral het aantal dagbehandelingen voor huidkanker sterk toe. Het aantal klinische opnamen, waarvoor iemand langer dan één dag in het ziekenhuis verblijft, is al een aantal jaren vrijwel stabiel. Deze ontwikkelingen gelden zowel voor mannen als voor vrouwen.

Dagopnamen en klinische opnamen voor huidkanker

Dagopnamen en klinische opnamen voor huidkanker

Doeltreffende dagbehandeling

De groei van het aantal dagbehandelingen voor huidkanker vanaf 2004 komt vooral door een grote toename van behandelingen waarbij fotodynamische therapie (PDT) wordt toegepast. Omdat deze behandeling eenvoudig en doeltreffend is en minder risico op littekenvorming geeft, wordt deze steeds vaker toegepast.

Ziekenhuisopnamen voor huidkanker, naar leeftijd en geslacht

Ziekenhuisopnamen voor huidkanker, naar leeftijd en geslacht

Vooral ouderen voor huidkanker in ziekenhuis

Opnamen voor huidkanker vinden vooral plaats bij personen in de hogere leeftijdsgroepen, bij mannen meer dan bij vrouwen. Bij de 75-plussers hebben mannen tweemaal zoveel opnamen als vrouwen. Alleen in de leeftijdsklassen beneden de 50 jaar hebben vrouwen iets meer opnamen dan mannen voor deze aandoening.

Gerard Verweij

Bron: StatLine, ziekenhuisopnamen naar diagnosen