Verschuivingen in de doodsoorzakenstatistiek bij de introductie van het automatisch coderen

Met ingang van het statistiekjaar 2013 codeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doodsoorzakenformulieren automatisch met behulp van het softwarepakket IRIS. De introductie van het automatisch coderen brengt verschuivingen in de doodsoorzakenstatistiek met zich mee. Om deze te documenteren en te analyseren is een zogenaamde ‘bridgecoding study’ verricht. Van het statistiekjaar 2009 zijn alle handmatig gecodeerde formulieren gedigitaliseerd en ook automatisch gecodeerd met IRIS. Hierdoor wordt een vergelijking van handmatig en automatisch coderen per sterfgeval mogelijk.