Zoekresultaten

194 resultaten voor keyword:wonen
194 resultaten voor keyword:wonen

Pagina 1 van 8

Minder gezinnen met kinderen verhuisd

In de eerste helft van 2019 verhuisden vrijwel evenveel mensen als in dezelfde periode een jaar eerder.

Artikelen

Geëxporteerde ziektewetuitkeringen in december 2010 en december 2011

Tabellen over ziektewetuitkeringen aan personen die niet in Nederland wonen naar woonland van de uitkeringsgerechtigde. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Cijfers

De ervaring van kinderen met stiefouders

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2007. Jaarlijks maken in Nederland tussen de 50 en 60 duizend kinderen een scheiding van hun ouders mee.Ruim 40 procent van hen krijgt te maken met een stiefouder. Omdat...

Artikelen

Steeds meer slachtoffers van woninginbraak

In de afgelopen jaren zijn meer mensen slachtoffer van woninginbraak geworden. Ook denken steeds meer Nederlanders dat de kans hierop groot is. In het westen en zuiden van Nederland wonen relatief de...

Artikelen

Jongeren blijven langer thuis wonen

In 2012 waren jongeren gemiddeld 22,8 jaar oud bij het verlaten van het ouderlijk huis. Tien jaar daarvoor lag dat rond 22,4 jaar. De tendens om langer thuis te blijven wonen is vooral de laatste...

Artikelen
Artikelen

Twintigerspublicatie

Twintigers komen voor veel belangrijke mijlpalen en keuzes te staan. De overgang van onderwijs naar een baan, van wonen bij je ouders naar je eigen stek, het krijgen van een vaste relatie, samenwonen...

Publicaties

Ongeveer 5 900 Kroaten in Nederland

Op 1 juli 2013 treedt Kroatië als 28e land toe tot de Europese Unie. In Nederland wonen ongeveer 5 900 Kroaten. De meesten zijn tussen 1990 en 2001 naar Nederland gekomen toen Joegoslavië uiteenviel...

Artikelen

Regionale prognose bevolkingsopbouw; 2005-2025

Gemeentelijke bevolking naar leeftijd, geslacht en herkomst, 1 januari

Cijfers

Waar wonen we in 2025?

De komende twintig jaar neemt het aantal inwoners van Nederland met 600 duizend toe tot 16,9 miljoen. De groei zal vooral plaatsvinden in Noord- en Zuid-Holland en in Flevoland. De huidige afname van...

Artikelen
Artikelen

Aandeel Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen/Arubanen in Rotterdamse buurten

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2011. Op 1 januari 2010 telde Rotterdam 593 duizend inwoners. Van hen was bijna 37 procent (219 duizend) niet-westers allochtoon. In heel Nederland is ruim één op de...

Artikelen

Verhuizingen van thuiswonende kinderen

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2011. Thuiswonende kinderen die op zichzelf gaan wonen verhuizen verreweg het vaakst in augustus of september. In die twee maanden vindt bijna een kwart van de...

Artikelen

Migrantenmonitor, fase 1

Eerste deel van de tabellen over migranten die afkomstig zijn uit de Europese Unie of uit een van de Kandidaat-lidstaten en die in Nederland wonen of werken. De gegevens zijn beschikbaar...

Cijfers

Personen met emigratieplannen

In deze tabellen, afkomstig uit het Onderzoek Gezinsvorming 2008, zijn gegevens te vinden over personen met emigratieplannen, uitgesplitst naar herkomst, geslacht en leeftijd.

Cijfers
Artikelen

Gemeenten naar aandeel Antillianen en Arubanen van 12-17 jaar

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2011. Op 1 januari 2010 woonden er 138 duizend Nederlands Antillianen en Arubanen in Nederland. Dat is iets minder dan 1 procent van de totale bevolking.

Artikelen
Artikelen

Jaarlijks verliezen ruim 6 duizend minderjarige kinderen een of beide ouders

Eind 2011 waren er 34 duizend minderjarigen die één van hun ouders verloren hadden en 330 van wie beide ouders overleden zijn. Jaarlijks worden ruim 6 duizend minderjarigen (half)wees.

Artikelen

Gebruiksoppervlak, woonlasten en woonquote

Gebruiksoppervlak, woonlasten en woonquote van huurders en eigenaren, 10 steden

Cijfers
Artikelen
Artikelen