Aantal vergunde tijdelijke woningen in 2022 gestegen met 43 procent

tiny woning in aanbouw
© Hollandse Hoogte / Rob Voss
In 2022 is er voor bijna 3,3 duizend tijdelijke woningen een vergunning verstrekt, een stijging van 43 procent ten opzichte van 2021. In de afgelopen vier jaar is voor ruim 10 duizend tijdelijke woningen een vergunning afgegeven. In de meeste gevallen gaat het om nieuwbouw. Dit blijkt uit de nieuwe cijfers van het CBS over vergunde tijdelijke woningen, in opdracht van het ministerie van BZK.

Tijdelijke woningen zijn woningen die voor een bepaalde tijd (vaak maximaal 10 jaar) op een tijdelijke locatie mogen worden gebouwd óf voldoen aan de definitie volgens het bouwbesluit. Tijdelijke woningen kunnen als nieuwe woningen worden gebouwd, of ze kunnen door verbouw ontstaan, bijvoorbeeld door een tijdelijke transformatie van een kantoorpand naar appartementen. 

Het aantal vergunde woningen is een indicator voor het aantal woningen dat in de nabije toekomst gebouwd zal worden. De gemiddelde doorlooptijd vanaf de vergunningverlening voor een reguliere woning is ongeveer twee jaar. Voor tijdelijke woningen kan de doorlooptijd korter zijn, omdat tijdelijke woningbouw aan minder strikte regels hoeft te voldoen. 

Vergunde tijdelijke woningen, 2019-2022*
JaarNieuwbouwVerbouw
20191916810
20201499669
20211853433
20222813467
* voorlopige cijfers

Meer tijdelijke woningen voor arbeidsmigranten, minder voor studenten

Hoewel in 2019 nog meer dan de helft van de vergunde tijdelijke woningen bestemd was voor studenten, is dat aantal inmiddels fors afgenomen. Het aantal vergunde tijdelijke woningen voor arbeidsmigranten en seizoenarbeiders is daarentegen juist toegenomen. Van de categorie ‘overige doelgroepen’ was in 2022 een kwart bestemd voor statushouders en vluchtelingen, waaronder uit Oekraïne.

Vergunde tijdelijke woningen naar doelgroep, 2019-2022*
DoelgroepStudentenArbeidsmigranten/seizoenarbeidersOverige doelgroepen
20191477271222
2020516581594
20212761391870
2022926982490
* voorlopige cijfers

Noord-Brabant geeft de meeste vergunningen voor tijdelijke woningen uit

Provincies met meer inwoners vergunnen over het algemeen meer tijdelijke woningen. Van alle provincies verstrekt Noord-Brabant de meeste vergunningen voor tijdelijke woningen in de periode 2019-2022, namelijk ruim 2,5 duizend. Fryslân en Zeeland vergunde de minste tijdelijke woningen, namelijk ieder nog geen tweehonderd. Het aantal tijdelijke woningen dat wordt vergund, wisselt sterk per jaar per provincie. Vaak wordt er in één keer een groot project met veel tijdelijke woningen vergund, waarna er een tijdlang minder vergunningen worden uitgegeven. 

Vergunde tijdelijke woningen, 2019-2022*
Provincies2019202020212022
Noord-Brabant662534516811
Noord-Holland468315596347
Utrecht61628228288
Zuid-Holland315177265358
Gelderland260195177228
Overijssel5890274436
Limburg7120998325
Groningen547075285
Flevoland8217316713
Drenthe108393427
Fryslân7501693
Zeeland25353868
* voorlopige cijfers