Uitgaven aan vervoer en wonen, 2015, 2018 en 2020

De tabellen tonen de uitgaven aan vervoer en wonen en het aandeel van deze uitgaven in het inkomen naar achtergrondkenmerken.
Deze tabellenset over de uitgaven aan wonen en vervoer is bekostigd door het kennisinstituut voor mobiliteitsbeleid (KIM).