Zoekresultaten

194 resultaten voor keyword:wonen
194 resultaten voor keyword:wonen

Pagina 2 van 8

Aan het werk met re-integratieondersteuning, viermeting (definitieve cijfers)

Tabellen over het starten van een baan vanuit een uitkering of periode als niet-uitkeringsgerechtigde, met en zonder re-integratieondersteuning. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en...

Artikelen
Artikelen

Terugkeer van ouderen naar hun geboorteregio

Vier op de tien 55-plussers wonen buiten hun geboorteregio. De komende jaren zullen veel gemeenten vergrijzen en krimpen. Het absolute aantal ouderen zal fors toenemen en een sterker stempel drukken...

Artikelen

Mannen en vrouwen in Nederland

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2011. Ondanks de voortdurend veranderende samenstelling vande Nederlandse bevolking en huishoudens zijn vrouwen in de hoogste leeftijdsgroepen nog steeds fors...

Artikelen

Twee op de drie Nederlanders wonen binnen 5 kilometer van treinstation

Nederlanders woonden in 2008 op gemiddeld 5,1 kilometer van het dichtstbijzijnde treinstation.

Artikelen

Veel Rotterdammers buiten Rotterdam

Op 1 januari 2004 woonden in ons land 770 duizend mensen die in Rotterdam zijn geboren. Vier van de tien geboren Rotterdammers (302 duizend) woonden in hun geboortestad.

Artikelen

Belgen in Nederland en Nederlanders in België

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2007. In België wonen ruim 111 duizend Nederlanders. Dat zijn er drie keer zoveel als andersom: in Nederland wonen 36 duizend Belgen. Het aantal Belgen in Nederland is...

Artikelen

Outcomemonitor Wijkenaanpak, Eerste Voortgangsrapportage

Deze rapportage geeft voor de 40 aandachtswijken een beschrijving van de meest recente gegevens en de ontwikkeling sinds de Nulmeting. Opdrachtgever: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke...

Artikelen

Vooral hoogopgeleide jongeren wonen in de stad

Sociaal Bestek, augustus 2010

Artikelen

Groot databestand wonen

Groot databestand voor wiskunde over wonen en de woonomgeving.

Overig
Artikelen

Kerncijfers wijken en buurten 2009-2012

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Huren stijgen met 2,5 procent in 2019

De woninghuren waren in juli 2019 gemiddeld 2,5 procent hoger dan een jaar eerder. De huren van sociale huurwoningen bij woningcorporaties stegen met 2,0 procent.

Artikelen

Amsterdamse huishoudens hebben minder woonoppervlakte

Amsterdamse huishoudens hebben minder woonoppervlak dan Nederlandse huishoudens gemiddeld. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het CBS naar woonruimte van verschillende typen huishoudens.

Artikelen

Vooral traplopen en huishoudelijk werk problematisch voor ouderen

De meeste ouderen in Nederland wonen zelfstandig. Een deel van hen ervaart beperkingen bij een of meer dagelijkse handelingen. Dat geldt voor een op de vijf thuiswonende 65- tot 74-jarigen, en bijna...

Artikelen

Het wonen overwogen

De publicatie Het wonen overwogen gaat in op recente ontwikkelingen op het gebied van de woonsituatie van Nederlanders, hun woonwensen en hun woonbeleving. De cijfers zijn grotendeels gebaseerd op...

Artikelen

In Utrecht wonen kinderen in Vinex-wijken en studenten in de Uithof

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2011. In Utrecht wonen kinderen vooral in de Vinex-wijken Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn, hebben zich in de omgeving van opleidingen veel studenten gevestigd en...

Artikelen

Woninggrootte van huishoudens

Gebruiksoppervlakte van particuliere huishoudens in zelfstandige woningen, 2015

Cijfers

Oudere Achterhoekers en Limburgers vaak terug naar geboorteregio

Ouderen wonen vaak niet meer in de regio waar ze zijn geboren. Vooral 55-plussers uit delen van het zuiden en het oosten van Nederland verhuizen op latere leeftijd terug.

Artikelen
Artikelen

Waar wonen ouderen nu en in 2025?

In veel Nederlandse grensgemeenten zal in 2025 één op de vier inwoners 65 jaar of ouder zijn. In andere gemeenten, waaronder de vier grote steden, blijft het aandeel ouderen ver onder het landelijk...

Artikelen

Wonen zonder partner

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2006

Artikelen

Nederlandse uitkeringen naar herkomst en woonland

Eerste deel tabellen over uitkeringen aan personen die in Nederland wonen naar herkomstgroepering en aan personen die in het buitenland wonen naar woonland. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale...

Cijfers

Woonkenmerken, 65-plus huishoudens

Deze tabel bevat cijfers over de woningkenmerken van particuliere huishoudens in zelfstandige woningen

Cijfers