Zoekresultaten

50 resultaten voor keyword:vrijetijdsbesteding
50 resultaten voor keyword:vrijetijdsbesteding

Pagina 1 van 2

Verdeling: Arbeid en vrije tijd

Actuele cijfers over de verdeling van de brede welvaart in het thema arbeid en vrije tijd naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en migratieachtergrond. De brede welvaart is niet gelijk verdeeld...

Dashboards

SDG 8.2 Arbeid en vrije tijd

Het streven van Sustainable Development Goal (SDG 8.2) Waardig werk en economische groei: Arbeid en vrije tijd is dat iedereen die wil werken de mogelijkheid heeft om te kunnen werken, onder goede...

Dashboards

Openbare bibliotheken; leden, collectie, uitleningen vanaf 1900

Lange tijdreeks openbare bibliotheken betreffende de collecties, leden en uitleningen vanaf 1900 tot heden

Cijfers

Eerste resultaten VrijeTijdsOmnibus 2020-2021

Over VTO 2020-2021 is gepubliceerd door het Mulier Instituut over het sportgedeelte Overzicht kernindicatoren sport en bewegen | Sport en bewegen in cijfers en door de Boekman Stichting over het...

Artikelen

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2021

Het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2021 biedt een actueel statistisch overzicht van vraag en aanbod in de toerismesector en geeft inzicht in voor de vrijetijdssector relevante trends...

Publicaties

Toerismerekeningen gemeente Amsterdam, 2017-2019*

In dit rapport wordt het toerisme van de gemeente Amsterdam beschreven in economische kernindicatoren voor de jaren 2017, 2018 en 2019*. Deze indicatoren zijn gebaseerd op de regionale rekeningen, de...

Publicaties

Meerderheid Nederlandse bevolking behoort niet tot religieuze groep

Meer dan de helft (54 procent) van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder rekende zich in 2019 niet tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering.

Artikelen

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2020

Trendrapport toerisme recreatie en vrije tijd 2020 toerismesector vrijetijdssector trends innovaties COVID-19-pandemie.

Publicaties

Hoe brachten Nederlanders vroeger hun vakantie door?

Vanaf 1940 boorde het CBS nieuwe informatiebronnen aan met steekproefonderzoek.

Artikelen

Sociaal contact: kwantiteit en kwaliteit

hoe vaak en op welke manier mensen contact hebben met familie, vrienden en buren

Publicaties

Vrijwilligers voelen zich gelukkiger

Vrijwilligers geven vaker aan gelukkig te zijn dan mensen die geen vrijwilligerswerk doen. Van de vrijwilligers gaf 91 procent aan zichzelf gelukkig te vinden, tegen 85 procent van de...

Artikelen

Vrijwilligerswerk en welzijn

Onderzoek naar de relatie tussen vrijwilligerswerk en persoonlijk welzijn. Er is gekeken naar ervaren geluk en tevredenheid over eigen leven, sociale leven en psychische gezondheid.

Publicaties

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2019

Het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2019 biedt een actueel statistisch overzicht van vraag en aanbod in de toerismesector en geeft inzicht in voor de vrijetijdssector relevante trends...

Publicaties

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2018

Het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2018 biedt een actueel statistisch overzicht van vraag en aanbod in de toerismesector en geeft inzicht in voor de vrijetijdssector relevante trends...

Publicaties

Vrijwilligerswerk: activiteiten, duur en motieven

Vrijwilligers en het hoe en waarom van vrijwilligerswerk naar soort organisatie.

Artikelen

Wadden hebben meeste winkels en horeca per inwoner

Op de Waddeneilanden is het aantal winkels en horecazaken per inwoner het hoogst van alle gemeenten.

Artikelen

Vrijwilligerswerk: wie doet het?

Kenmerken van personen die vrijwilligerswerk doen voor verenigingen en organisaties

Artikelen

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2017

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2017. Terugblik op toerismebranche

Publicaties

Meer e-books uitgeleend via bibliotheek

Nederlandse openbare bibliotheken hebben in 2016 in totaal 2,8 miljoen e-books uitgeleend via de online Bibliotheek.

Artikelen

Single geeft meer uit aan vakantie

Singles geven ruim 200 euro meer uit aan een lange vakantie in het buitenland dan de doorsnee vakantieganger. De gemiddelde Nederlander besteedde in 2014 per persoon in totaal 814 euro aan vakantie,...

Artikelen

Bijna alle Nederlanders gaan er wel eens op uit

Bijna 99 van de 100 Nederlanders namen in 2013 deel aan tenminste één vrijetijdsactiviteit buitenshuis. De populairste activiteiten in de vrije tijd zijn uitgaan, buitenrecreatie en...

Artikelen

Zakelijke toerist goed voor ruim 16 miljoen hotelovernachtingen

Een belangrijk deel van de overnachtingen in Nederlandse hotels heeft een zakelijke achtergrond. Twee van de vijf hotelovernachtingen zijn voor rekening van zakelijke toeristen. Deze zakenreiziger...

Artikelen

Vooral meer buitenlandse toeristen in Nederland

Het aantal toeristen dat in Nederlandse logiesaccommodaties overnachtte groeide in 2014 opnieuw. Er kwamen vooral meer buitenlandse gasten. De groei zet zich ook in 2015 door.

Artikelen

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2015

Het ‘Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2015’ geeft een actueel en diepgaand inzicht in de ontwikkeling van het Nederlandse toerisme. Voor het eerst verschijnt deze publicatie in nauwe...

Publicaties

Mensen vaakst tevreden met woning, minst vaak met financiën

Het overgrote deel van de volwassenen in ons land is tevreden met het leven in het algemeen. Ze zijn het meest positief over hun woning, het minst over de financiële situatie.

Artikelen