Overheidsfinanciën, vierde kwartaal 2017

Een overzicht van de overheidsfinanciën in het vierde kwartaal van 2017.

In 2017 kwam het overheidssaldo uit op een overschot van 1,1 procent van het bbp. De overheidsschuld daalde met 18 miljard euro naar 416 miljard euro of 56,7 procent bbp. Hiermee voldoet de schuld weer voor het eerst sinds 2010 aan de EU norm van 60 procent bbp. Naast het saldo en schuld is er in de monitor aandacht voor de belastingen op inkomen en bpm, wordt Nederland internationaal vergeleken op het gebied van zorguitgaven en schuldgaranties en worden de waterschapsheffingen toegelicht.

Lees meer in de kwartaalmonitor (PDF).