Overheid int 5,5 miljard aan wegenbelasting in 2015

De overheid verwacht in 2015 5,5 miljard euro aan motorrijtuigenbelasting te innen. Deze belasting, ook wel wegenbelasting genoemd, bestaat uit twee delen. Het grootste deel, bijna 4 miljard euro, is bestemd voor het Rijk. Ruim 1,5 miljard euro is bestemd voor de provincies. Dit meldt het CBS vandaag.

Opbrengst wegenbelasting voor Rijk en provincies, 2006–2015

Opbrengst wegenbelasting voor Rijk en provincies, 2006–2015

Opbrengst wegenbelasting stijgt met 69 miljoen euro

De opbrengst van de wegenbelasting stijgt in 2015 met 69 miljoen euro. Ongeveer een derde hiervan gaat naar de provincies. Het provinciale deel stijgt procentueel gezien iets meer dan het rijksdeel, maar tussen de provincies zijn wel grote verschillen.
De opbrengst van de wegenbelasting is afhankelijk van het tarief en de omvang van het wagenpark. Bovendien hoeft voor een deel van het wagenpark geen wegenbelasting betaald te worden. Momenteel geldt dit onder meer voor elektrische auto’s en auto’s ouder dan 40 jaar.
Het Rijk en alle provincies bepalen elk afzonderlijk het tarief voor hun deel van de wegenbelasting. Het tarief voor het rijksdeel stijgt in 2015 met 0,9 procent. Zes provincies verhogen hun tarieven voor de zogenoemde opcenten niet. In Friesland stijgt het opcententarief het meest, met ruim 4 procent. Friesland verhoogt het tarief extra voor de realisatie van een autoweg tussen Dokkum en Nijega.

Provincies en Rijk zijn vrij in de besteding van de wegenbelasting. Ze hoeven het geld niet aan wegen te besteden. 

Tariefstijging wegenbelasting, 2015 ten opzichte van 2014

Tariefstijging wegenbelasting, 2015 ten opzichte van 2014

Bron: StatLine;