Vermogen overheid neemt af doordat gasvoorraad minder waard is

© ANP

De overheid had in 2014 minder vermogen dan een jaar eerder. Het vermogenssaldo nam met 63,4 miljard euro af naar 273,5 miljard euro. Dat komt met name doordat de olie- en gasreserves minder waard zijn dan in 2013. Dat meldt CBS.

Totale vermogenssaldo van de overheid, 2009-2014

De waarde van ondergrondse reserves van olie, aardgas en aardgascondensaat nam af met 34,5 miljard euro, naar 117,1 miljard euro in 2014. Dat is inclusief gas- en olievoorraden die al uit de grond zijn gehaald, maar nog niet zijn verkocht. Het overgrote deel van de voorraden bestaat uit gas.

Lage aardgasprijs en lagere gaswinning oorzaken

De voorraden zijn onder andere minder waard doordat door de lage aardgasprijs de waarde van de velden naar beneden is bijgesteld. Dat geldt ook voor de olievoorraad als gevolg van de lage olieprijs. Daarnaast heeft het terugdraaien van de gaswinning in Groningen tot gevolg dat dezelfde hoeveelheid gas over een langere periode wordt opgeboord. Ook daardoor zijn de minerale reserves volgens de huidige schattingen minder waard.

Het totale vermogenssaldo daalde van 336,9 miljard euro naar 273,5 miljard euro vorig jaar. Naast de daling van de waarde van de olie- en gasreserves was sprake van een daling doordat de overheid vorig jaar een negatief exploitatiesaldo van 15,5 miljard euro had. Daarnaast hadden ook de veranderingen in de (markt)waarde van de financiële derivaten (+15 miljard euro) en de schuldbewijzen (-29,2 miljard euro) invloed op het vermogenssaldo.

Bronnen: