Gezondheidsmonitor: Onderzoek naar de gezondheid en de gezondheidsbeleving van burgers op landelijk en lokaal niveau

In 2012 wordt een landelijk gezondheidsonderzoek uitgevoerd. In totaal krijgen zo’n 700 duizend inwoners van Nederland een vragenlijst van het CBS of van de GGD.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD Nederland) zijn een samenwerking gestart. Met als doel: één gezondheidsmonitor met vergelijkbare gegevens op landelijk, regionaal, en lokaal niveau. Gemeenten, provincies en rijk krijgen zo inzicht in de gezondheid en gezondheidsbeleving van de burgers. Dit dient als basis voor nieuwe beleidsplannen.

Tot nu toe was het zo dat de GGD’en in opdracht van gemeenten periodiek lokale en regionale cijfers verzamelden door middel van enquêtes. Het CBS deed dit jaarlijks voor landelijke en regionale cijfers, door middel van de Gezondheidsenquête. De cijfers uit deze twee enquêtes waren niet goed vergelijkbaar met elkaar. In de nieuwe samenwerking is de methodiek en een deel van de vraagstellingen nu op elkaar afgestemd, waardoor de uitkomsten wel vergelijkbaar zijn. In het najaar van 2012 zullen de GGD’en hun enquête houden. Het CBS enquêteert het hele jaar door. Het samenvoegen van de enquêtes van GGD en CBS levert eenduidige landelijke cijfers op over gezondheid, waarbij ingezoomd kan worden naar regio’s en gemeenten. Dit gezamenlijke onderzoek zal eens in de 4 jaar herhaald worden.

Zie ook het nieuwsbericht van GGD.