Compendium voor de Leefomgeving

Het Compendium voor de Leefomgeving is een website die een zo compleet mogelijk beeld geeft van de actuele situatie van milieu, natuur en landschap, en van de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland. De publicatie omvat  ongeveer 800 specifieke onderwerpen (indicatoren), waarvan het CBS er zo’n 350 bijhoudt.  Het Compendium voor de Leefomgeving komt voort uit het Milieu- en Natuurcompendium, de Monitor Nota Ruimte en de Ruimtemonitor. Het is een gezamenlijk product van het CBS, het Planbureau voor de Leefomgeving en Wageningen Universiteit en Researchcentrum.
Door middel van de hyperlinks in het overzicht hieronder kan direct worden doorgeklikt naar het Compendium voor de Leefomgeving. Er zijn hyperlinks naar de startpagina, naar een overzicht met recent geactualiseerde indicatoren, en naar een aantal dossiers over milieu, natuur, ruimtegebruik en energie waarvoor het CBS veel indicatoren verzorgt.