Milieu goed voor 109 duizend voltijdbanen

In 2007 telde de milieusector 109 duizend voltijdbanen. Dat is 25 procent meer dan in 1995. Verder droeg de milieusector in 2007 voor bijna 2 procent bij aan het bruto binnenlands product (bbp), dus van wat in Nederland wordt geproduceerd.

Werkgelegenheid in de milieusector, 2007

Werkgelegenheid in de milieusector, 2007

Afvalverwerking en isolatiewerkzaamheden zorgen voor veel werkgelegenheid

Het werk in de milieusector varieerde van recycling, milieutechniek en tweedehandswinkels tot het ophalen van afval en het saneren van bodemverontreiniging. De meeste werkgelegenheid, met 32 duizend arbeidsjaren, komt voort uit isolatiewerkzaamheden in de bouw. Traditionele milieudiensten, zoals het ophalen en het verwerken van afval speelden met 27 duizend arbeidsjaren ook een relatief grote rol in de milieusector.

Ontwikkeling van de werkgelegenheid in de milieusector, 1995-2007

Ontwikkeling van de werkgelegenheid in de milieusector, 1995-2007

Werkgelegenheid milieusector met 25 procent gegroeid

De werkgelegenheid in de milieusector is in de periode 1995-2007 met 25 procent gegroeid. Vooral de recycling en het geven van milieuadvies zijn relatief hard gegroeid. Ook de opkomende meer innovatieve milieuactiviteiten zoals energiebesparing, duurzame energiesystemen en industriële milieuapparatuur zijn hard gegroeid. De bovengemiddelde groei van deze activiteiten komt door de kleine omvang minder tot uiting in het totaalcijfer van de milieusector. De meer traditionele activiteiten in de milieusector, zoals isolatiewerkzaamheden, zijn veel minder sterk gegroeid.

Aandeel milieusector in de Nederlandse economie

Aandeel milieusector in de Nederlandse economie

Milieusector goed voor 1,6 procent van totale werkgelegenheid

De milieusector is goed voor 1,6 procent van de totale werkgelegenheid in Nederland. De groei van het arbeidsvolume in de milieusector in de periode 1995-2007 lag 8 procentpunt hoger dan de groei van de totale werkgelegenheid. De toegevoegde waarde van de milieusector was in 2007 gelijk aan 11,1 miljard euro. Dat is 2,0 procent van het bbp.

Maarten van Rossum en Isabel van Geloof

Bron: Milieurekeningen 2008, hoofdstuk 13: De milieusector in de Nederlandse economie