Monitor Duurzaam Nederland - samenvatting

Maandag 5 september 2011 om 13.00 uur geven het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Centraal Planbureau (CPB), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een gezamenlijke persconferentie over de 'Monitor Duurzaam Nederland 2011'. De monitor is een gezamenlijke productie van de vier organisaties en beschrijft de duurzaamheid van Nederland op het gebied van milieu, economie en op sociaal terrein. Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu zal maandag de monitor in ontvangst nemen. Bij de persconferentie zal uitgebreid ingegaan worden op alle inhoudelijke aspecten van de monitor.   

Abusievelijk is deze week de Engelstalige samenvatting van de inhoud van de monitor bekend geworden. Uit zorgvuldigheidsoverwegingen hebben CBS, CPB, PBL en SCP daarom besloten de Nederlandstalige samenvatting al op vrijdag 2 september vanaf 16.45 uur beschikbaar te stellen aan alle media.