Milieu-investeringen

Milieu-investeringen (of milieuvoorzieningen) zijn extra investeringen (in duurzame kapitaalgoederen) waarmee bescherming, herstel of verbetering van het milieu wordt beoogd.