Environmental protection expenditures of households home improvement

Rapport in opdracht van Eurostat over de milieukosten van huishoudens in verband met milieu- en energieaanpassingen aan woningen.