Zoekresultaten

201 resultaten voor keyword:legacy-Zichtbaar
201 resultaten voor keyword:legacy-Zichtbaar

Pagina 2 van 9

Eigen vermogen

Analyse resultaten grote ondernemingen, eigen vermogen

Artikelen

Netto-omzet

Analyse van de resultaten van grote bedrijven, netto omzet

Artikelen

Netto-omzet

Analyse van de resultaten van grote bedrijven, netto omzet

Artikelen

Rentabiliteit eigen vermogen

Analyse resultaten grootste ondernemingen, rentabiliteit eigen vermogen

Artikelen

Nettoresultaat

Analyse van de resultaten van grote bedrijven, netto resultaat

Artikelen

Solvabiliteit

Analyse van de resultaten van grote bedrijven, solvabiliteit

Artikelen

Eigen vermogen

Analyse resultaten grote ondernemingen, eigen vermogen

Artikelen

Voorraden

Analyse van de resultaten van grote bedrijven in Nederland - voorraad

Artikelen

Positie werkkring en arbeidsduur

Analyse arbeidsmarkt, flexwerk, vaste werknemers, zelfstandigen

Artikelen

Werkloosheid naar herkomst

Analyse arbeidsmarkt, de werkloosheid verschilt bekeken naar herkomst

Artikelen

Werkloosheid daalt in alle provincies

Analyse van de arbeidsmarkt, werkgelegenheid per provincie

Artikelen

Arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim

Actuele gegevens over arbeidsongecshiktheid (WIA, WAO, Wajong, WAZ) en verzuim vanwege ziekte.

Artikelen

Arbeidspositie naar leeftijd en geslacht

Analyse van de arbeidsmarkt, niet-beroepsbevolking

Artikelen

Werkloosheid naar leeftijd en geslacht

Werkloosheid van mannen en vrouwen, jongeren en ouderen.

Artikelen

Cao-lonen licht gestegen

Actuele cijfers over cao-lonen en contractuele loonkosten. Loonontwikkeling en loonkosten volgens Nationale Rekeningen.

Artikelen

Jaarloon naar bedrijfstak

Analyse van de arbeidsmarkt; het gemiddeld verdiende jaarloon per bedrijfstak, met bijzondere beloningen

Artikelen

Arbeidsparticipatie naar leeftijd en geslacht

Analyse van de arbeidsmarkt, bruto en netto arbeidsparticipatie

Artikelen

Binding met de arbeidsmarkt

Analyse arbeidsmarkt: aantal mensen van 15-75 jaar die niet willen of kunnen werken

Artikelen

Banen en vacatures naar bedrijfstak

Actuele cijfers over de jaarontwikkeling van banen en vacatures naar bedrijfstak (SBI-indeling).

Artikelen

Wisselingen werkzame, werkloze en niet-beroepsbevolking

Wisselingen op de arbeidsmarkt, instroom en uitstroom.

Artikelen

Werkloosheid naar leeftijd en geslacht

Werkloosheid van mannen en vrouwen, jongeren en ouderen.

Artikelen

Totaalbeeld arbeidsmarkt

Actuele gegevens over de stand van zaken op de arbeidsmarkt.

Artikelen

Wisselingen werkzame, werkloze en niet-beroepsbevolking

Wisselingen op de arbeidsmarkt, instroom en uitstroom.

Artikelen

Totaalbeeld arbeidsmarkt

Actuele gegevens over de stand van zaken op de arbeidsmarkt.

Artikelen

Totaalbeeld arbeidsmarkt

Actuele gegevens over de stand van zaken op de arbeidsmarkt.

Artikelen