Voorraden

Aan het eind van het vierde kwartaal van 2017 bedroeg voor de grote ondernemingen de waarde van de voorraden van grond- en hulpstoffen en gereed product 42 miljard euro.

Na enkele kwartalen van daling ligt het voorraadniveau met 0,8 miljard weer eens wat hoger dan het kwartaal ervoor. Vergeleken met een jaar eerder vertoonden de voorraden eveneens een stijging, ter waarde van 0,6 miljard.

Voorraad