Werkloosheid naar leeftijd en geslacht

© ANP
De werkloosheid kwam in december uit op 395 duizend personen. Dat is 4,4 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden is de werkloosheid met gemiddeld 9 duizend per maand afgenomen.

 

Het aantal werkloze vrouwen was 52 duizend lager dan een jaar geleden (niet-seizoengecorrigeerd). De werkloosheid onder mannen was 35 duizend lager dan een jaar eerder.In het derde kwartaal van 2017 waren er 153 duizend langdurig werklozen. Langdurige werkloosheid komt het vaakst voor bij 45-plussers. Tot de langdurig werklozen wordt iedereen gerekend die 12 maanden of meer werkloos is.