Arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim

© ANP

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. Actuele gegevens over de arbeidsmarkt vindt u in het Dashboard arbeidsmarkt.

Ten opzichte van een jaar eerder daalde het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Het ziekteverzuim nam in het tweede kwartaal van 2016 af.

In het eerste kwartaal van 2016 nam het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in het kader van de WIA, WAO, Wajong en WAZ toe met bijna 6 duizend. Eind maart 2016 werden 813 duizend arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt. De WAO, WAZ en Wajong namen in de eerste drie maanden van 2016 verder af met in totaal ruim 2 duizend uitkeringen.
Tegelijkertijd nam het aantal uitkeringen in het kader van de WIA (de regelingen IVA en WGA) toe met 8 duizend tot 238 duizend uitkeringen: 162 duizend WGA-uitkeringen en 76 duizend IVA-uitkeringen.
Het aantal Wajong-uitkeringen daalde in het eerste kwartaal 2016 licht. De belangrijkste oorzaak van de daling is de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015. Vanaf dat moment is de Wajong alleen nog toegankelijk voor jonggehandicapten, die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Jonggehandicapten die nog kunnen werken kunnen met ingang van 2015, zo nodig, een beroep doen op de Participatiewet. 

 

Ziekteverzuim in Nederland in tweede kwartaal 2016 neemt af

Traditiegetrouw neemt het ziekteverzuimpercentage in Nederland in het tweede kwartaal af ten opzichte van het eerste kwartaal. In 2016 gaat het percentage van 4,3 procent in het eerste kwartaal naar 3,8 in het tweede kwartaal. Dit betekent voor het afgelopen kwartaal van alle duizend te werken dagen er 38 dagen zijn verzuimd vanwege ziekte.

Ziekteverzuim
 201420152016
1e kwartaal44,44,3
2e kwartaal3,73,73,8
3e kwartaal3,53,5
4e kwartaal43,9

Het ziekteverzuim verschilt per bedrijfstak. Het ziekteverzuim was in het tweede kwartaal met 4,9 procent niet alleen het hoogst in de zorg, maar ook in het openbaar bestuur en het onderwijs. Vergelijken met het tweede kwartaal van een jaar eerder verschillen deze aandelen bijna niet. In deze sectoren is het ziekteverzuim al langere tijd hoger dan gemiddeld in Nederland. In de horeca daarentegen was het verzuim met 2,1 procent het laagst.

Ziekteverzuimpercentage naar bedrijfstak
 2e kwartaal 20151e kwartaal 20162e kwartaal 2016
Gezondheids- en welzijnszorg4,85,84,9
Openbaar bestuur4,85,64,9
Onderwijs4,95,54,9
Nederland 3,74,33,8
Landbouw, bosbouw en visserij2,52,72,5
Zakelijke diensten2,53,12,4
Horeca2,12,22,1

Het ziekteverzuimpercentage verschilt ook per bedrijfsgrootte. Het ziekteverzuim is het laagst in bedrijven tot 10 werknemers en het hoogst in bedrijven van 100 of meer werknemers. Het ziekteverzuim bij deze laatste groep is ook hoger dan het totaal voor Nederland, terwijl dit bij groep met de minste werknemers ruim onder dit aandeel ligt.