Werkloosheid naar herkomst

© ANP

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. Actuele gegevens over de arbeidsmarkt vindt u in het Dashboard arbeidsmarkt.

De werkloosheid verschilt aanzienlijk naar herkomst. In 2016 was van de beroepsbevolking met een niet-westerse migratieachtergrond 13,2 procent werkloos. Van degenen met een westerse migratieachtergrond was dat 7,2 procent en van de personen zonder migratieachtergrond 4,9 procent. 

Van alle personen in de beroepsbevolking met een niet-westerse migratieachtergrond zijn personen met een Antilliaanse achtergrond met 15,1 procent het vaakst werkloos. Personen met een Turkse achtergrond zijn met 12,1 procent minder vaak werkloos dan andere personen met een niet-westerse migratieachtergrond, maar dit is nog altijd 2,5 keer zoveel als personen zonder migratieachtergrond.

Werkloosheid naar herkomst, 2016
 2016
Totaal6
Autochtoon4,9
Westers 7,2
Niet-westers13,2
w.v.
Marokko13,3
Turkije12,1
Suriname13,3
(voormalige)
Nederlandse
Antillen, Aruba
15,1
Overig
niet-westers
13,3