Wisselingen werkzame, werkloze en niet-beroepsbevolking

Elke maand komen er mensen bij op de arbeidsmarkt, anderen trekken zich terug. Tegenover degenen die hun baan kwijtraken, staan werklozen die een baan vinden. In het onderstaande stroomschema worden die plussen en minnen in beeld gebracht.

Mensen kunnen werkloos raken doordat ze hun baan verliezen. Maar ook mensen die de arbeidsmarkt op komen en op zoek gaan naar werk, zoals schoolverlaters en herintreders, horen tot de werklozen.

In januari waren 380 duizend mensen werkloos. Drie maanden eerder, in oktober, waren dat er nog 404 duizend. In die periode is het aantal werklozen dus met 24 duizend afgenomen. Deze ontwikkeling is een resultaat van onderliggende stromen tussen de werkzame en werkloze beroepsbevolking, en tussen de werkloze en niet-beroepsbevolking. Het onderstaande schema laat de wisselingen tussen de drie arbeidsposities zien. 

 schema stromen tussen arbeidsposities

Ontwikkeling werkloosheid

In de afgelopen drie maanden vonden meer werklozen werk dan dat er mensen met werk werkloos werden: 105 duizend werklozen vonden een betaalde baan, terwijl 66 duizend werkenden werkloos werden. Daarmee verminderde het aantal werklozen met 39 duizend. De zogenoemde netto-instroom in werkloosheid vanuit de werkzame beroepsbevolking was daarmee negatief.

In dezelfde periode was het aantal mensen dat de arbeidsmarkt op kwam en werkloos werd groter dan het aantal werklozen dat de arbeidsmarkt verliet. Tegenover de 151 duizend personen die toetraden tot de arbeidsmarkt en werkloos werden, stonden 136 duizend werklozen die zich terugtrokken van de arbeidsmarkt. Bij het werkloosheidscijfer moest dus 15 duizend worden opgeteld. De netto-instroom in werkloosheid vanuit de niet-beroepsbevolking was dus positief.

Ook wisselingen tussen de werkzame en niet-beroepsbevolking

Mensen die zich aanbieden op de arbeidsmarkt vinden soms direct werk. Dit gold tussen oktober en januari voor 198 duizend personen. Tegelijkertijd kunnen ook mensen die werk hebben hiermee stoppen en zich terugtrekken van de arbeidsmarkt. Dat waren er minder, 193 duizend personen.

Ontwikkeling sinds 2014

Al sinds mei 2014 is de netto-instroom vanuit werk naar werkloosheid negatief. Dat wil zeggen dat er meer werklozen werk vonden dan dat mensen met werk werkloos werden. De netto-instroom vanuit de niet-beroepsbevolking is vanaf september 2014 positief. Een uitzondering was januari 2016, toen meer werklozen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt dan dat er mensen toetraden en werkloos werden.

Ontwikkeling aantal werklozen t.o.v. drie maanden eerder en saldo stromen in/uit werkloosheid seiz.gecorrigeerd
 Netto instroom werkloos vanuit niet-brps.bv.Netto instroom werkloos vanuit werkzaamOntwikkeling werkloosheid
2014 j-61711
2014 f-22322
2014 m-15205
2014 a-158-7
2015 m-22-5-27
2015 j-19-16-35
2015 j-13-23-36
2015 a-8-28-36
2015 s0-27-27
2015 o16-32-16
2015 n26-28-2
2015 d36-2313
2015 j37-2413
2015 f24-26-2
2015 m16-33-17
2015 a11-31-20
2015 m17-33-16
2015 j20-35-15
2015 j19-41-22
2015 a24-36-12
2015 s27-28-1
2015 o32-2013
2016 n19-27-8
2016 d6-26-20
2016 j-8-33-41
2016 f5-21-16
2016 m9-24-15
2016 a22-25-2
2016 m17-38-21
2016 j18-42-24
2016 j11-42-31
2016 a5-44-39
2016 s0-40-40
2016 o4-43-39
2017 n14-36-22
2017 d13-40-27
2017 j14-37-22
2017 f12-38-26
2017 m19-38-19
2017 a19-43-24
2017 m24-40-17
2017 j20-37-17
2017 j16-36-20
2017 a9-39-30
2017 s12-37-24
2017 o10-42-32
2017 n11-40-29
2017 d17-44-27
2018 j15-39-24