Binding met de arbeidsmarkt

© Adrie Mouthaan/ Hollandse Hoogte

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. Actuele gegevens over de arbeidsmarkt vindt u in het Dashboard arbeidsmarkt

In het derde kwartaal van 2017 telde Nederland bijna 12,9 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. Hiervan hadden er ruim 4,2 miljoen, een op de drie, geen betaald werk. 

Een groot deel van hen behoort niet tot de beroepsbevolking. Deze mensen hebben niet recent naar werk gezocht en/of zijn daarvoor niet direct beschikbaar. In het derde kwartaal ging het om ruim 3,8 miljoen mensen, waaronder 1,6 miljoen 65-plussers. Van hen heeft 98 procent niet recent gezocht naar werk én is hiervoor bovendien niet direct beschikbaar.

Niet-beroepsbevolking (15 tot 75 jaar), 3e kwartaal 2017
 Niet gezocht, niet beschikbaarGezocht, niet beschikbaarBeschikbaar, niet gezocht
Totaal8947
15 tot 25 jaar80614
25 tot 35 jaar761311
35 tot 45 jaar771112
45 tot 55 jaar81910
55 tot 65 jaar9036
65 tot 75 jaar9802

3,2 miljoen mensen willen of kunnen niet werken

Van alle mensen die niet tot de beroepsbevolking behoren, hebben bijna negen op de tien niet recent naar werk gezocht én zijn bovendien niet direct beschikbaar. In het derde kwartaal ging het om 3,4 miljoen mensen. Een grote meerderheid wil of kan niet werken. In het derde kwartaal bestond deze groep uit 3,2 miljoen mensen. Een relatief kleine groep (210 duizend personen) heeft weliswaar niet recent gezocht en is ook niet direct beschikbaar, maar wil wel betaald werk.

Redenen verschillen flink per leeftijdscategorie

Mensen kunnen uiteenlopende redenen hebben om niet te willen of kunnen werken. Deze variëren flink per leeftijdscategorie. Jongeren tot 25 jaar wijzen vooral op een opleiding of studie. Bij 25- tot 65-jarigen speelt relatief vaak dat zij niet kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. Verder wijzen 25- tot 45-jarigen, voornamelijk vrouwen, vaak op zorgtaken voor het gezin of huishouden. Ouderen noemen logischerwijs vaak pensionering als reden.

Personen (15 tot 75 jaar) die niet willen of kunnen werken, naar reden, 3e kwartaal 2017
 Vanwege andere redenVanwege vut/pensioen/hoge leeftijdVanwege ziekte/arbeidsongeschiktheidVanwege zorg gezin/huishoudenVanwege opleiding/studie
Totaal84824713
15 tot 25 jaar1108180
25 tot 35 jaar120362527
35 tot 45 jaar14053294
45 tot 55 jaar13168171
55 tot 65 jaar14265190
65 tot 75 jaar389620