Eigen vermogen

Aan het eind van het vierde kwartaal van 2017 lag het eigen vermogen van de grote ondernemingen in Nederland 14 miljard hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Daarmee vertoont de jaar-op-jaarontwikkeling dit kwartaal een stijging van 2,4 procent. Deze stijging is grotendeels afkomstig van toevoegingen aan de reserves.

Vergeleken met het vorige kwartaal was het eigen vermogen nagenoeg stabiel.

Eigen vermogen